Apie antikorupcijos komisijų vaidmenį diskutavo daugiau nei 140 viešojo sektoriaus atstovų

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „Antikorupcijos komisijos vaidmuo įgyvendinant korupcijos prevenciją savivaldybėje“, kuriame patarimus, padėsiančius gerinti antikorupcijos komisijų veiklą davė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), „Transparency International“ Lietuvos skyriaus ir Vidaus reikalų ministerijos atstovai. Nuotolinėje diskusijoje dalyvavo daugiau nei 140 savivaldybių ir antikorupcijos komisijų atstovų.

Diskusijoje sveikinimo žodį tarė STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė, renginio pranešėjai ir dalyviai pasidalino įžvalgomis apie antikorupcinę būklę vietos savivaldoje bei idėjomis, kurios bus naudingos Antikorupcijos komisijos nariams ir savivaldybių atstovams kuriant korupcijai atsparią aplinką.

**„**STT korupcijos prevencijos specialistų nuomone, savivaldybių Antikorupcijos komisijų vaidmuo neturi būti formalus, komisijos turėtų aktyviau dalyvauti formuojant antikorupcinę politiką ir įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones“ – teigė Rūta Kaziliūnaitė, STT direktoriaus pavaduotoja.

„Turime vis aiškesnį savivaldos antikorupcinį paveikslą, daugiau duomenų apie tai, kaip, pavyzdžiui, leidžiamos viešinimo lėšos, kokius interesus turi savivaldybių politikai ir darbuotojai. Savivalda po truputį skaidrėja – vis daugiau savivaldybių rengia dalyvaujamuosius biudžetus, o savivaldybių lyderiai geriau skelbia, ką daro darbo metu. Tačiau visai neaišku, ką šiame besikeičiančiame skaidrumo fone veikia vietos antikorupcijos komisijos. Akivaizdu, jog didžioji jų dauguma nepateisina joms iškeltų lūkesčių. Man regis, atėjo laikas įsivertinti, kokių tikslų šios komisijos iš tiesų gali siekti, kaip matuoti jų sėkmę. Kitu atveju, siūlyčiau jų atsisakyti ir galvoti apie naujus būdus savivaldos antikorupciniam „drive‘ui“ stiprint“, – sakė Sergejus Muravjovas, **„**Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas.

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresniosios patarėjos Dalios Masaitienės nuomone „Teisinės prielaidos, kad savivaldybių tarybų sudaromų Antikorupcijos komisijų formavimas būtų sklandus, užtikrinantis savivaldybės tarybos opozicijos teisę veikti, Vietos savivaldos įstatyme yra sudarytos. Pažymint, kad savivaldybių tarybos yra rinkimų būdu suformuotos politinės institucijos, o jos sudaromų vidinių darinių  – Antikorupcijos komisijų  – narių dauguma yra valstybės politikai – savivaldybės tarybos nariai, spręstina, kad šių komisijų veiklos efektyvumas priklauso tiek nuo pačių savivaldybės politikų valios sutelktai veikti korupcijos prevencijos srityje, tiek nuo savivaldybės bendruomenės pilietinės brandos“.

Renginio pranešėjai: Lina Mačiulė, STT Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos atstovė pristatė temą **„**Antikorupcinės aplinkos būklė savivaldoje“, Sergejus Muravjovas, **„**Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas – **„**Savo sėkmės kalviai: ar savivalda tampa skaidresne?“, Olga Meškienė, STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovė – **„**Antikorupcijos komisijos vaidmuo kuriant antikorupcinę aplinką savivaldybėje“ ir Dalia Masaitienė, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnioji patarėja – **„**Antikorupcijos komisijos teisinis reguliavimas Vietos savivaldos įstatyme“.

Renginio pristatymai:

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!