„Skaidrumo akademijos“ renginyje apie antikorupcinės aplinkos kūrimą pristatytos EBPO rekomendacijos

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „EBPO: kaip kurti antikorupcinę aplinką valstybės valdomose įmonėse?”. Renginys buvo skirtas valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių atstovams, kuriame rekomendacijas apie antikorupcinės aplinkos kūrimą teikė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovas.

Renginio metu dalyviams sveikinimo žodį sakė STT direktorius Žydrūnas Bartkus. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento direktorius Vaidotas Rudokas pristatė valstybės valdomų įmonių pertvarką, padėsiančią didinti skaidrumą ir efektyvumą šiose įmonėse, naujausių skaidrumo gairių pakeitimų apžvalgą bei kuriamą antikorupcinės aplinkos valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse vadovą.

Renginyje dalyvavo EBPO atstovė Alison McMeekin, kuri pristatė aktualiausią informaciją apie antikorupcinės aplinkos kūrimą valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, o taip pat ir apie šias įmones kontroliuojančių institucijų vaidmenį. Po pranešimo vyko klausimų-atsakymų sesija, kurios metu renginio dalyviai uždavė rūpimus klausimus. Renginį moderavo „Skaidrumo akademijos“ nepriklausomas ekspertas Liudas Jurkonis.

Pristatydama EBPO skaidrumo standartus ir įrankius, skirtus padidinti valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių atsparumą korupcijai, EBPO atstovė Alison McMeekin apibūdino dažniausiai pasitaikančius korupcijos iššūkius, su kuriais susiduria šių įmonių ir jas valdančių valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, rekomenduojamus būdus ir priemones juos spręsti, o taip pat pristatė įvairių valstybių praktiką sprendžiant su korupcija susijusias problemas. Ekspertės pristatytas EBPO skaidrumo gaires, kartu su „Įgyvendinimo vadovu“ galima rasti EBPO svetainėje.

Tai jau 8-asis „Skaidrumo akademijos“ gerosios patirties apsikeitimo renginys. Renginiuose apie antikorupcinės politikos kūrimą viešosiose įstaigose ir savivaldybėse, dovanų politiką ir viešuosius pirkimus dalyvavo beveik 1 500 viešojo ir privataus sektorių atstovų.

EBPO atstovės Alison McMeekin pristatymas.

Renginio įrašas

„Skaidrumo akademijos“ renginyje apie antikorupcinės aplinkos kūrimą pristatytos EBPO rekomendacijos

Kviečiame į renginį apie antikorupcinės aplinkos kūrimą valstybės valdomose įmonėse

Kviečiame valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei jų savininko teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų atstovus dalyvauti „Skaidrumo akademijos“ organizuojamą nuotolinį renginį „EBPO: kaip kurti antikorupcinę aplinką valstybės valdomose įmonėse?”, kuris vyks 2021 m. birželio 21 d. 14 val.

Renginio metu įžanginį žodį tars Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento direktorius Vaidotas Rudokas. Pranešimą skaitys ir aktualiausią informaciją apie antikorupcinės aplinkos kūrimą valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, o taip pat ir apie šias įmones kontroliuojančių institucijų vaidmenį pristatys Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovė Alison McMeekin. Po pranešimo bus klausimų-atsakymų sesija, kurios metu renginio dalyviai galės užduoti rūpimus klausimus. Renginį moderuos – Skaidrumo akademijos nepriklausomas ekspertas Liudas Jurkonis.

Numatoma renginio trukmė – 1,5-2 val. EBPO pranešimas bus anglų k. be vertimo.

Į renginį kviečiame registruotis po 1-2 Jūsų organizacijos atstovus iki 2021 m. birželio 18 d. 16 val. užpildant anketą. Prisijungimų skaičius ribotas, todėl užsipildžius visoms vietoms, registracija bus stabdoma. Nuorodą į renginį dalyviams išsiųsime el. paštu pasibaigus registracijai.

Tai jau 8-asis „Skaidrumo akademijos“ gerosios patirties apsikeitimo renginys. Ankstesniuose renginiuose apie antikorupcinės politikos kūrimą viešosiose įstaigose ir savivaldybėse, dovanų politiką ir viešuosius pirkimus dalyvavo daugiau nei 1400 viešojo ir privataus sektorių atstovų.

„Skaidrumo akademijos“ dalyviais tapo 21 organizacija

Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuojamos iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ dalyviais tapo 21 viešojo sektoriaus organizacija, kurios kartu su projekto ekspertais kurs korupcijai atsparią aplinką. Kitos prisijungusios organizacijos dalyvaus bendrose veiklose, konsultacijose, mokymuose ir dalinsis savo gerąja patirtimi. Šiandien „Skaidrumo akademijos“ organizatoriai, ekspertai ir dalyviai nuotoliniu būdu aptars iniciatyvos lūkesčius bei bendros veiklos tolesnius etapus.

Viešojo sektoriaus organizacijos galėjo pasirinkti, kokia apimtimi ir kokiais korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais nori įsitraukti į „Skaidrumo akademijos“ veiklą. Organizacijos, norinčios kurti korupcijai atsparią aplinką nuo pradžių arba stiprinti vieną ar kelias korupcijos prevencijos priemones, tapo „Skaidrumo akademijos“ dalyviais ir gaus tiesioginę projekto ekspertų pagalbą. Kitos prie „Skaidrumo akademijos“ prisijungusios organizacijos galės dalyvauti bendrose projekto veiklose, konsultacijose, mokymuose, dalintis savo gerąja patirtimi kuriant korupcijai atsparią aplinką.

„Nuo šių metų pradžios savo veiklą pradėjusi Skaidrumo akademija džiugina aktyvumu. Jau turėjome 7 renginius, apie 1400 dalyvių. Šiandien naujas svarbus etapas – startuoja praktinės antikorupcinės aplinkos kūrimo „dirbtuvės“ ir turime net 21 organizaciją, panorusią būti pirmaisiais dalyviais. Lyderystė, noras tobulėti, tapti sėkmės ir gerųjų pavyzdžių skleidėjais yra tai ko reikia Lietuvos viešajam sektoriui, tai stiprina šalies demokratiją ir nacionalinį saugumą“, – sako Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Darius Kuliešius.

 „Sveikinu pirmuosius „Skaidrumo akademijos“ dalyvius, kurie aktyviai išreiškė norą imtis realių veiksmų, kuriant korupcijai atsparią aplinką. Ačiū ekspertams ir partneriams, kurie yra pasiruošę pasidalinti savo sukaupta patirtimi ir taip padidinti kitų organizacijų, o kartu ir viso viešojo sektoriaus veiklos kokybę“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

„Skaidrumo akademijos“ dalyviais, kurie su ekspertų pagalba kurs korupcijai atsparią aplinką, tapo 21 viešojo sektoriaus organizacija: 3 ministerijos, 4 įstaigos prie ministerijų, 8 valstybinės įmonės (įtraukiant dukterines), 2 savivaldybės ir 4 savivaldybės valdomos įmonės:

 1. Krašto apsaugos ministerija;
 2. Susisiekimo ministerija;
 3. Žemės ūkio ministerija;
 4. Aplinkos apsaugos agentūra;
 5. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos;
 6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 7. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 8. VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“;
 9. AB „Klaipėdos nafta“;
 10. AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“;
 11. UAB „Pieno tyrimai“;
 12. UAB „Šilutės polderiai“;
 13. VĮ „Turto bankas“;
 14. VĮ „Valstybės žemės fondas“;
 15. VĮ  „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“;
 16. Klaipėdos miesto savivaldybė;
 17. Šakių rajono savivaldybė;
 18. AB „Klaipėdos vanduo“;
 19. UAB „Klaipėdos regioninio atliekų tvarkymo centras“;
 20. UAB „Plungės vandenys“;
 21. SĮ „Vilniaus planas“.

Organizacijoms tapus „Skaidrumo akademijos“ dalyviais, jie pildė „Skaidrumo akademijos“ klausimynus, įvertinta jų antikorupcinė būklė, parinkti jų poreikius atitinkantys ekspertai. Ekspertams pradėjus darbus su dalyviais, bus parengiamas veiksmų planas, jo įgyvendinimo metu ekspertai teiks konsultacijas, patarimus bei metodinę pagalbą, taip siekiant efektyviausių antikorupcinės aplinkos kūrimo rezultatų. Po vienerių metų arba kito su projekto dalyviu sutarto laikotarpio bus dar kartą įvertinama dalyvio antikorupcinė būklė, pasiekta pažanga. Įvertinus dalyvio pažangą, bus aptariami pasiekti rezultatai, pokyčiai bei pagal poreikį suderinami reikalingi papildomi veiksmai gerinti antikorupcinę aplinką. 

Prisijungti prie „Skaidrumo akademijos“ iniciatyvos galima bet kuriuo metu, užpildžius dalyvio anketą – https://skaidrumoakademija.lt/#panel2

Diskusijoje pasidalinta patirtimi su verslo priežiūrą vykdančių institucijų atstovais

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „Korupcijos rizikų valdymas vykdant ūkio subjekto priežiūrą“. Jame patirtimi apie korupcijos rizikos veiksnius ir skaidrios verslo subjektų priežiūros ir kontrolės kūrimą dalijosi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovai. Nuotolinėje diskusijoje dalyvavo daugiau nei 160 verslą prižiūrinčių institucijų atstovų.

Diskusijoje sveikinimo žodį tarė STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė, renginio pranešėjai ir dalyviai pasidalino įžvalgomis apie korupcijos rizikos veiksnius ūkio subjektų priežiūroje, verslo priežiūros efektyvumo didinimą bei idėjomis, kurios padėtų institucijoms kurti korupcijai atsparią aplinką.

„Lietuvoje ūkio subjektų priežiūrą vykdo nemažas ratas institucijų, tačiau korupcijos rizikos veiksniai ūkio subjektų priežiūroje yra labai panašūs ir kartojasi net labai skirtingose ūkio srityse veikiančių verslų priežiūroje. Juos galima sugrupuoti, apibendrinti ir tokiu būdu sudaryti gana universalų rizikingų momentų ir jiems būdingų valdytinų rizikų sąrašą“ – teigė Rūta Kaziliūnaitė, STT direktoriaus pavaduotoja.

Renginio pranešėjai: Olga Meškienė, STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovė pristatė temą – „Korupcijos rizikos veiksniai ūkio subjektų priežiūros srityje“, Aidas Kuolas, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo priežiūros politikos skyriaus vedėjas – „Verslo priežiūros efektyvumą didinančios ir korupcijos riziką mažinančios priemonės“ , Rimas Grigaravičius, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vedėjas – „Skaidrios ūkio subjektų priežiūros kūrimas Valstybinėje darbo inspekcijoje“ ir Gita Gozalova, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Veiklos gerinimo skyriaus l. e. vedėjos pareigas – „10 žingsnių atsakingos institucijos link: vertę visuomenei kurianti priežiūra“.

Tai jau 8 „Skaidrumo akademijos“ renginys. Ankstesniuose renginiuose jau yra dalyvavę daugiau kaip 1700 viešojo sektoriaus atstovų.

Renginio pristatymai:

Diskusijoje pasidalinta patirtimi su verslo priežiūrą vykdančių institucijų atstovais

Jungtinių Tautų specialiojoje sesijoje prieš korupciją – lietuviški akcentai

Šią savaitę į Niujorke vykstančią Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialiąją sesiją prieš korupciją renkasi viso pasaulio lyderiai. Joje nuotoliniu būdu dalyvauja ir Lietuvos delegacija, kurios sudėtyje – STT direktorius Žydrūnas Bartkus ir direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius. O sesiją lydinčiuose papildomuose renginiuose lietuvišką iniciatyvą „Skaidrumo akademija“ dalyviams iš viso pasaulio pristatys STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė. 

Specialioji Generalinės asamblėjos sesija dėl iššūkių ir priemonių siekiant užkirsti kelią korupcijai ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą vyksta 2021 m. birželio 2-4 d. Jungtinių Tautų (JT) būstinėje Niujorke.

„Specialioji Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos sesija, dedikuota kovai su korupcija, rodo tarptautinės bendruomenės ryžtą sutelkti pastangas stiprinant kovą su šiuo reiškiniu. O Baltijos šalių glaudus bendradarbiavimas ir geroji patirtis mažinant korupciją yra aktualūs daugelio pasaulio regionų atstovams“, – sakė STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Specialioji sesija suteiks galimybę vyriausybių atstovams įvertinti pasaulines pastangas ir įsipareigojimus bei rasti sprendimus kaip užkirsti kelią korupcijai. Specialioji sesija taip pat prisidės skatinant šalis visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti JT konvenciją prieš korupciją, be kita ko, dalijantis gerąja patirtimi ir išmoktomis pamokomis. Tris dienas truksiančią specialiąją sesiją sudarys plenariniai posėdžiai, vyksiantys JT Generalinės asamblėjos salėje. Be to, sesijos metu bus priimta glausta ir į veiksmus orientuota politinė deklaracija. 

Išsamią informaciją apie specialiąją sesiją ir jos pasirengimo procesą galite rasti čia: www.ungass2021.org.

Greta pagrindinės programos specialiąją sesiją lydi ir papildomi renginiai, kuriuos organizuoja įvairios pasaulio valstybės ir tarptautinės organizacijos. Vienas iš jų – Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos antikorupcinių institucijų bendras renginys „Didinant viešojo sektoriaus skaidrumą: regioninė perspektyva ir geroji patirtis“, kuris vyks birželio 2 d. 20 val. Lietuvos laiku.

„Ši sesija – tai unikali galimybė spręsti korupcijos klausimą tarptautiniu lygmeniu. Visuomenėms vis labiau suprantant žalą, kurią korupcija daro piliečiams ir visuomenei, poreikis užtikrinti valstybės pareigūnų ir viešųjų institucijų skaidrumą yra kaip niekad aktualus. Vienas iš galimų sprendimų – tokios iniciatyvos kaip lietuviškoji „Skaidrumo akademija“, – sakė STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

Šiame renginyje įžvalgomis apie pasaulinę skaidrumo didinimo perspektyvą dalinsis JT narkotikų ir nusikaltimų biuro vyresnysis patarėjas antikorupcijos klausimais Tim Steele. O trys šalys iš to paties regiono pasidalins savo patirtimi apie tris skirtingas veiklas, kuriomis stiprinamas viešojo sektoriaus skaidrumas ir antikorupcinis potencialas. Lietuva pristatys „Skaidrumo akademiją“ ir pasiektą pažangą nuo jos įkūrimo 2020 m., Latvija pristatys kaip veikia viešųjų įstaigų vidaus kontrolės sistema, Lenkija pasidalins savo ilgamete patirtimi rengiant e-mokymosi kursus valstybės pareigūnams.

Žiūrėti sesijos vaizdo transliaciją galima čia.

Visa papildomų renginių, skirtų kovai su korupcija, programa yra čia.

Apie antikorupcijos komisijų vaidmenį diskutavo daugiau nei 140 viešojo sektoriaus atstovų

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys Antikorupcijos komisijos vaidmuo įgyvendinant korupcijos prevenciją savivaldybėje“, kuriame patarimus, padėsiančius gerinti antikorupcijos komisijų veiklą davė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Transparency International“ Lietuvos skyriaus ir Vidaus reikalų ministerijos atstovai. Nuotolinėje diskusijoje dalyvavo daugiau nei 140 savivaldybių ir antikorupcijos komisijų atstovų.

Diskusijoje sveikinimo žodį tarė STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė, renginio pranešėjai ir dalyviai pasidalino įžvalgomis apie antikorupcinę būklę vietos savivaldoje bei idėjomis, kurios bus naudingos Antikorupcijos komisijos nariams ir savivaldybių atstovams kuriant korupcijai atsparią aplinką.

STT korupcijos prevencijos specialistų nuomone, savivaldybių Antikorupcijos komisijų vaidmuo neturi būti formalus, komisijos turėtų aktyviau dalyvauti formuojant antikorupcinę politiką ir įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones“ – teigė Rūta Kaziliūnaitė, STT direktoriaus pavaduotoja.

„Turime vis aiškesnį savivaldos antikorupcinį paveikslą, daugiau duomenų apie tai, kaip, pavyzdžiui, leidžiamos viešinimo lėšos, kokius interesus turi savivaldybių politikai ir darbuotojai. Savivalda po truputį skaidrėja – vis daugiau savivaldybių rengia dalyvaujamuosius biudžetus, o savivaldybių lyderiai geriau skelbia, ką daro darbo metu. Tačiau visai neaišku, ką šiame besikeičiančiame skaidrumo fone veikia vietos antikorupcijos komisijos. Akivaizdu, jog didžioji jų dauguma nepateisina joms iškeltų lūkesčių. Man regis, atėjo laikas įsivertinti, kokių tikslų šios komisijos iš tiesų gali siekti, kaip matuoti jų sėkmę. Kitu atveju, siūlyčiau jų atsisakyti ir galvoti apie naujus būdus savivaldos antikorupciniam „drive‘ui“ stiprint“, – sakė Sergejus Muravjovas, Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas.

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresniosios patarėjos Dalios Masaitienės nuomone „Teisinės prielaidos, kad savivaldybių tarybų sudaromų Antikorupcijos komisijų formavimas būtų sklandus, užtikrinantis savivaldybės tarybos opozicijos teisę veikti, Vietos savivaldos įstatyme yra sudarytos. Pažymint, kad savivaldybių tarybos yra rinkimų būdu suformuotos politinės institucijos, o jos sudaromų vidinių darinių  – Antikorupcijos komisijų  – narių dauguma yra valstybės politikai – savivaldybės tarybos nariai, spręstina, kad šių komisijų veiklos efektyvumas priklauso tiek nuo pačių savivaldybės politikų valios sutelktai veikti korupcijos prevencijos srityje, tiek nuo savivaldybės bendruomenės pilietinės brandos“.

Renginio pranešėjai: Lina Mačiulė, STT Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos atstovė pristatė temą Antikorupcinės aplinkos būklė savivaldoje“, Sergejus Muravjovas, Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas – Savo sėkmės kalviai: ar savivalda tampa skaidresne?“, Olga Meškienė, STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovė – Antikorupcijos komisijos vaidmuo kuriant antikorupcinę aplinką savivaldybėje“ ir Dalia Masaitienė, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnioji patarėja – Antikorupcijos komisijos teisinis reguliavimas Vietos savivaldos įstatyme“.

Renginio pristatymai:

Apie viešųjų ir privačių interesų derinimą diskutavo beveik 300 viešojo sektoriaus atstovų

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „Viešieji ir privatūs interesai – kas tai ir kaip juos valdyti?“, kuriame patirtimi dalijosi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) ir VĮ „Registrų centras“ atstovai. Nuotolinėje diskusijoje dalyvavo beveik 300 atstovų iš įvairių viešojo sektoriaus institucijų.

Diskusiją moderavo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas, renginio pranešėjai pasidalijo viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje patirtimi ir aptarė praktinius jų įgyvendinimo aspektus.

„Man regis, pats laikas suprasti, ar interesus valdome geriau nei anksčiau, juk pernai įsigaliojo nauja interesų deklaravimo tvarka, o šiemet atsirado privačių interesų registras PINREG. Labai norėčiau, kad atsakymą į šį klausimą galėtume grįsti pirminiais kolegų iš VTEK ir kitų įstaigų skelbiamais duomenimis, kuriuos galėtume lyginti tarpusavyje ir gretinti su kitais antikorupciniais rodikliais. Būtent toks veikimas man – naujos kartos korupcijos prevencija“, – teigė Sergejus Muravjovas, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas.

„Visiškai normalu, kad kartais kyla grėsmė patekti į interesų konflikto situaciją, svarbiausia tokiais atvejais – mokėti ją tinkamai suvaldyti“, – sakė Virginija Aleksejūnė, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Prevencijos skyriaus vadovė.

„LTSA viešieji ir privatūs interesai yra valdomi, nes įstaigoje kuriama atsakinga aplinka, ugdomi atsakingi darbuotojai, suprantantys interesų valdymo svarbą, turinčią įtakos tiek paties darbuotojo, tiek įstaigos reputacijai bei visuomenės pasitikėjimui”, – teigė Laura Baltulienė, Lietuvos transporto saugos administracijos Teisės ir rizikų valdymo skyriaus patarėja.

STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovas Linas Zasimavičius teigė, kad žmogus yra socialinė būtybė ir visiškai normalu yra turėti daug privačių interesų. Tai taip pat normalu, kaip ir darbdaviui (ar tai būtų privatus verslas, ar valstybė) tikėtis iš savo pavaldinių sąžiningumo, siekiant valstybės/verslo interesų. „Viešųjų-privačių interesų valdymas svarbus tuo, kad darbuotojas gali laisvai atlikti savo funkcijas, nebijodamas, kad jo priimami sprendimai gali pridaryti žalos tiek sau pačiam, tiek organizacijai. Darbdavys, valdydamas interesų konfliktų rizikas, taip pat gali būti ramus, kad pavaldiniai atlieka savo darbą geriausiai pagal turimą kompetenciją, taip pat mažėja tikimybė patirti žalą organizacijos reputacijai, finansams, kompetencijai, mikroklimatui”, – teigė L. Zasimavičius.

Renginio pranešėjas Giedrius Cininas, VĮ „Registrų centras“ Prevencijos departamento vadovas, teigė „Darbo santykiai turi būti grindžiami abipusiu pasitikėjimu ir sąžiningu elgesiu. Pareiga elgtis sąžiningai kyla iš lojalumo darbdaviui pareigos. Lygiai taip pat žmonės turėtų pasitikėti savo valstybe ir jos institucijomis bei tarnautojais. Gyventojai gali pagrįstai tikėtis, kad valstybės tarnyboje dirbantys asmenys atstovaus viešuosius, o ne savo privačius interesus. Vienas iš efektyviausių būdų tam pasitikėjimui įgyti yra sąžiningas elgesys ir asmeninių interesų atskleidimas“.

Renginio įrašas

Renginio pristatymai:

Kviečiame į „Skaidrumo akademijos“ renginį apie viešuosius ir privačius interesus

Kviečiame valstybės ir savivaldybių institucijų ir valdomų įmonių atstovus dalyvauti „Skaidrumo akademijos“ organizuojamoje nuotolinėje diskusijoje „Viešieji ir privatūs interesai – kas tai ir kaip juos valdyti?“, kuri vyks 2021 m. gegužės 4 d., 10 val.

Diskusijos metu pranešimus skaitys ir gerąja praktika dalinsis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Prevencijos skyriaus vadovė Virginija Aleksejūnė, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus projektų vadovė Ingrida Kalinauskienė, Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos atstovas Linas Zasimavičius, Lietuvos transporto saugos administracijos Teisės ir rizikų valdymo skyriaus patarėja Laura Baltulienė ir VĮ „Registrų centras“ Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Renginį moderuos – „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

Numatoma renginio trukmė – 1,5-2 val.

Į diskusiją kviečiame registruotis iki 2021m. gegužės 3 d. 12:00 val. užpildant anketą. Nuorodą į renginį dalyviams išsiųsime el. paštu pasibaigus registracijai.

Tai jau 5-asis „Skaidrumo akademijos“ gerosios patirties apsikeitimo renginys. Ankstesniuose renginiuose apie antikorupcinės politikos kūrimą viešosiose įstaigose ir savivaldybėse, dovanų politiką ir viešuosius pirkimus dalyvavo daugiau nei 800 viešojo ir privataus sektorių atstovų.

EBPO Pasaulinio antikorupcijos ir skaidrumo forumo sesijoje pristatyta Lietuvos patirtis

Lietuva pirmą kartą dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Pasauliniame antikorupcijos ir skaidrumo forume su atskiros temos sesija. Forume Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) organizavo virtualią diskusiją „Kaip paskatinti skaidrumo kūrimą viešajame sektoriuje? Įvairių sektorių galimybės ir Lietuvos patirtis įgyvendinant „Skaidrumo akademijos“ projektą“, kurioje dalyvavo apie 130 klausytojų iš daugiau kaip 60 šalių.

Šios sesijos dalyviai diskutavo apie „Skaidrumo akademijos“ pažangą ir ateities tikslus. Diskusijoje dalyvavo: Darius Kuliešius – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas, Žydrūnas Bartkus – STT direktorius, Elanas Jablonskas – Teisingumo viceministras, Sergejus Muravjovas – „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas, Aurimas Navys – „Skaidrumo akademijos” ekspertų AB „Ignitis grupė” Verslo saugos vadovas. Diskusiją moderavo STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

„Lietuva jau daug metų pagal korupcijos suvokimo indeksą yra vertinama žemiau Europos Sąjungos valstybių vidurkio. Korupcija yra rimta grėsmė nacionaliniam saugumui, daro didelę ekonominę, socialinę, politinę žalą. Situaciją keistų naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo kuo greitesnis priėmimas ir visų susitelkimas ties jo įgyvendinimu. Skaidrumo akademijos savanoriai daro puikų darbą skleisdami geruosius antikorupcinės veiklos pavyzdžius, demonstruodami skaidrios veiklos naudą ir vertę kiekvienam“, – sakė Darius Kuliešius.

STT direktorius Žydrūnas Bartkus teigė, kad ši diskusija – tai puiki galimybė pasidalinti patirtimi ir taip dar labiau sustiprinti skaidrumo idėjos svarbą. „Galimybė apie antikorupcinės aplinkos kūrimą diskutuoti ne tik tarp Lietuvos partnerių ir atstovų, tačiau įtraukti į šią diskusiją ir tarptautinę bendruomenę, yra labai svarbi. Veikdama tarptautiniu lygmeniu, STT aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose ir vertina partnerystę su užsienio šalių antikorupcinėmis institucijomis. Gerosios patirties mainai yra itin reikšmingi didinant Lietuvos bei kitų šalių antikorupcinį potencialą“, – sakė Ž. Bartkus.

„Reikia pripažinti, kad Lietuva, o ypač kai kurios jos institucijos, yra padariusios reikšmingą pažangą kuriant skaidrią aplinką. Tačiau, be abejonės, taip pat dar turime daug erdvės tobulėti. Būdami bendruomeniški, atviri ir palaikantys vieni kitų geras idėjas, pokyčio kelią galime padaryti lengvesnį, o norimus rezultatus – greičiau pamatomus. To iš mūsų tikisi visuomenė“, – kalbėjo Elanas Jablonskas.

Sergejus Muravjovas minėjo, kad „Skaidrumo akademija“ gali tapti gerųjų pavyzdžių kalve, paverčiančia antikorupcinius įsipareigojimus į realius veiksmus. „Norėčiau, kad jos dėka kasmet galėtume džiaugtis vis mažėjančia korupcija mūsų šalyje. Ir smagiausia dalis – tai mūsų rankose“, – sakė S. Muravjovas.

„Džiaugiamės galėdami būti „Skaidrumo akademijos“ projekto dalyviais. Būti ekspertu, mentoriumi – reiškia ne tik mokyti, bet, visų pirma, mokytis pačiam ir nesustoti vietoje. Dalindamiesi ir keisdamiesi gerąja patirtimi stipriname verslo, viešojo sektoriaus, apskritai paėmus, visos visuomenės – valstybės atsparumą korupcijai“, – sakė „Skaidrumo akademijos” ekspertų AB „Ignitis grupė” atstovas Aurimas Navys. 

EBPO Pasaulinis antikorupcijos ir skaidrumo forumas (GACIF-2021), kurio metu vyko ši diskusija, yra turbūt didžiausias pasaulinis renginys skaidrumo ir antikorupcijos tema, kasmet sutraukiantis tūkstančius dalyvių iš viso pasaulio. Forume viešojo sektoriaus, verslo lyderiai, politikos formuotojai, kovos su korupcija ekspertai ir praktikai, pilietinės visuomenės atstovai ir akademikai diskutavo apie pasitikėjimo ir sąžiningumo svarbą, kuriant atsparesnę ir skaidresnę ateitį.

Diskusijos įrašą galite rasti čia.

Diskusija apie viešuosius pirkimus susilaukė didelio viešojo sektoriaus atstovų susidomėjimo

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ renginys „Skaidrūs viešieji pirkimai: misija (ne)įmanoma?”, kuriame patirtimi dalijosi Viešųjų pirkimų tarnybos, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, EPSO-G grupės bei Kazlų Rūdos savivaldybės atstovai.

Nuotolinėje diskusijoje dalyvavo daugiau nei 350 atstovų iš įvairių viešojo sektoriaus institucijų.

Diskusijoje sveikinimo žodžius tarė Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas ir Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Darius Vedrickas, renginio pranešėjai pasidalino viešųjų pirkimų organizavimo patirtimi ir aptarė praktinius jų įgyvendinimo aspektus.

Renginio pranešėjas – Viešųjų pirkimų tarnybos Rizikų valdymo skyriaus vedėjas Laimis Kuklierius teigė „Jei manęs paklaustų, kas paskatintų skaidresnius viešuosius pirkimus, atsakyčiau – pokytis. Pokytis mūsų suvokime – kas yra skaidru, kas yra racionalu, kas yra pasitikėjimas. Viešuosiuose pirkimuose, kaip ir daugelyje sričių, pokytis prasideda nuo mažų, gerai apgalvotų ir tikslingų žingsnių. Tiesiog juos reikia žengti.“

 „Vienas skandalas – etiketė ilgam laikui. Nors krašto apsaugos sistemoje skiriamas ypatingas dėmesys viešųjų pirkimų skaidrumui, o Lietuvos Aukščiausiasis teismas jau padėjo tašką „auksinių šaukštų” byloje, tačiau visuomenės nuomonė apie sistemoje vykdomus pirkimus nesikeičia“ – sakė Jurgita Valeikienė, Krašto apsaugos ministerijos Įsigijimų politikos skyriaus vedėja.

EPSO-G Atitikties ir rizikų valdymo direktorius Romas Zienka teigė „Korupcijos prevencijos priemonės turi būti integruotos į organizacijos ar įmonės veiklos procesus, šiuo atveju pirkimų organizavimo ir sutarčių įgyvendinimo, ir tik taip pasieksime veiksmingumo. Taip pat labai svarbu šiais klausimais dirbti komandiškai, todėl ir pristatymą rengiame dviese. Mūsų su kolege (EPSO-G grupės pirkimų funkcijos vadove Megana Margyte-Maksimiak) tikslas yra ne tik pristatyti akademijos dalyviams jau sukauptas gerąsias EPSO-G grupės patirtis, bet ir patiems išgirsti kokias praktikas taiko kiti, pritaikant pasiteisinusius ir veiksmingus  sprendimus EPSO-G grupės įmonių darbe“.

„Sėkmingas rizikų valdymas viešuosiuose pirkimuose prasideda nuo įstaigoje egzistuojančių grėsmių identifikavimo. Identifikavę įstaigoje egzistuojančias grėsmes ir jas sureitingavę pagal prioritetą, turimą resursą galime nukreipti į tai, kas tikrai svarbu” – sakė Gintarė Rastenė, Lietuvos transporto saugos administracijos Teisės ir rizikų valdymo skyriaus vedėja.

Kazlų Rūdos savivaldybės Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos Aistės Kairaitienės bei Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiosios specialistės Agnės Kralikės teigimu, „Šiuolaikiniame  pasaulyje perkamoji galia yra didelė ir kelianti daug iššūkių, todėl viešųjų pirkimų sritis apima įvairiausių užduočių, kylančių problemų, emocijų ir kompetencijų spektrą. Kiekvieną dieną susiduriame su konfliktais, interesų skirtumais, todėl nuolat ieškome atsakymų į neišspręstus klausimus. Analizuodami padarytas klaidas mes augame ir stiprėjame, todėl rytojaus dieną mes būsime geresni nei šiandien“.

Po diskusijos 94 % dalyvių anketoje nurodė, kad norėtų dalyvauti kituose „Skaidrumo akademijos“ renginiuose ir 90 % dalyvių rekomenduotų renginį kitiems, korupcijos prevencijos srityje dirbantiems asmenims. Dešimties balų skalėje, renginys įvertintas – 8,7 balo.

Skaidrumo akademija – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką. Daugiau informacijos ir dalyvio anketa – www.skaidrumoakademija.lt bei Skaidrumo akademijos LinkedIn.

Diskusijos įrašas


Renginio pristatymai: