Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kovo 25 d. organizuoja virtualią diskusiją „Kaip paskatinti skaidrumo kūrimą viešajame sektoriuje? Įvairių sektorių galimybės ir Lietuvos patirtis įgyvendinant „Skaidrumo akademijos“ projektą“.

Ši diskusija yra viena iš sudedamųjų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) organizuojamo Pasaulinio antikorupcijos ir skaidrumo forumo dalių.

Šios sesijos dalyviai diskutuos apie „Skaidrumo akademijos“ pažangą nuo jos įkūrimo 2020 m. ir ateities tikslus. Diskusijoje dalyvaus:

  • Darius Kuliešius – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas;
  • Žydrūnas Bartkus – STT direktorius;
  • Elanas Jablonskas – Teisingumo viceministras;
  • Sergejus Muravjovas – „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas;
  • Aurimas Navys – „Skaidrumo akademijos” ekspertų AB „Ignitis grupė” Verslo saugos vadovas.

Diskusiją moderuos STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

Anglų kalba vyksianti nuotolinė diskusija planuojama 10.30–12 val.

EBPO Pasaulinis antikorupcijos ir skaidrumo forumas (GACIF-2021), kurio metu vyks ši diskusija, yra turbūt didžiausias pasaulinis renginys skaidrumo ir antikorupcijos tema, kasmet sutraukiantis tūkstančius dalyvių iš viso pasaulio.

Šiais metais kovo 23-25 d. pirmą kartą virtualiame formate vyksiantis Forumas analizuos naujas korupcijos rizikas, iššūkius ir galimybes, iškilusias COVID-19 kontekste, taip pat ieškos novatoriškų sprendimų, reikalingų sąžiningai valdyti ir vykdyti verslą bei kovoti su korupcija krizės metu.

Forumas kvies viešąjį sektorių, verslo lyderius, politikos formuotojus, kovos su korupcija ekspertus ir praktikus, pilietinės visuomenės atstovus ir akademikus sutelkti dėmesį į pasitikėjimo ir sąžiningumo svarbą dabartinėje krizėje ir už jos ribų, kuriant atsparesnę ir skaidresnę ateitį.

Lietuva pirmą kartą dalyvauja šiame pasauliniame renginyje su savo atskiros temos sesija.  

Registruotis į STT organizuojamą Forumo sesiją apie Skaidrumo akademiją galite čia. Užsiregistravusiems į renginį bus atsiųsta prisijungimo prie nuotolinės sesijos nuoroda.

Registruotis į Pasaulinį antikorupcijos ir skaidrumo forumą galite čia.

Pasaulinio antikorupcijos ir skaidrumo forumo darbotvarkė.

Apie 100 savivaldos atstovų dalyvavo Skaidrumo akademijos renginyje

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ renginys „Antikorupcinė politika savivaldoje: iššūkiai ir galimybės“, kuriame patirtimi dalinosi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Prienų ir Joniškio rajonų, Vilniaus miesto savivaldybių bei AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai. Nuotolinėje diskusijoje dalyvavo apie 100 atstovų iš daugiau kaip 30 Lietuvos savivaldybių.

Diskusijoje sveikinimo žodį tarė STT direktorius Žydrūnas Bartkus, renginio pranešėjai pasidalino antikorupcinės aplinkos kūrimo patirtimi ir aptarė praktinius patarimus, kokias korupcijos prevencijos priemones galima įgyvendinti organizacijose.

„Kalbant apie korupcijos prevencijos programą, ją galima įvardinti, kaip gyvą mechanizmą, turintį savo egzistavimo ciklą: ji rengiama, po to vykdoma ir galiausiai, vertinami bei apibendrinami jos rezultatai. Kiekviena korupcijos prevencijos programa turi būti unikali ir parengta pagal būtent Jūsų įstaigos veiklos specifiką, atlikus išsamią situacijos analizę ir nustačius konkrečius, veiklos srityse esančius korupcijos rizikos veiksnius. Tik nustačius konkrečius korupcijos rizikos veiksnius, turi būti formuluojami programos tikslai, uždaviniai ir tas rizikas mažinančios priemonės. Ir tik tokiu atveju tokia programa turės prasmę, nebus formali ir realiai mažins korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigoje,“ – sakė STT atstovė Olga Meškienė.

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė teigė, kad atvirumas, drąsa ir bendravimas yra raktas į skaidrumą. „Organizuojamos gyventojų apklausos, greitas reagavimas į pastabas, asmeninis nepotizmo rizikos valdymo pavyzdys didina pasitikėjimą savivalda, o atviros diskusijos su darbuotojais, susitarimų laikymasis vienija, motyvuoja kolektyvą, padeda susitelkti priimant svarbius sprendimus gyventojams“, – sakė ji.

„Sąžiningos veiklos valstybės tarnyboje pagrindinis principas – tarnauti žmonėms. Nedideli ir nebrangūs pokyčiai gali stipriai pakeisti organizacijos įpročius, didinti visuomenės pasitikėjimą ja. Kad ir ką bedarytum, reikia pradėti nuo savęs“, – teigė Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus atstovių Giedrės Ūdraitės ir Tatjanos Rusenko manymu, labai svarbus kolektyvo požiūris į procesų skaidrumą įstaigoje. „Laikui bėgant kolektyvas jaunėja, taip pat keičiasi požiūris į korupciją, didėja nepakantumas jai. Labai svarbu įstaigos vertybes nuo pat pirmų darbo dienų perteikti naujai priimtiems darbuotojams, ugdyti jų suvokimą, vidinį pasipriešinimą bet kokioms korupcijoms apraiškoms. Sėkmės istorija yra žmonės‟, – savo patirtimi pasidalino atstovės.

„Lietuvoje klaidingai Antikorupcinės aplinkos kūrimas sutapatinamas tik su teisės aktų ar vidinių procedūrų sukūrimu, tačiau, kaip rodo mūsų Bendrovės patirtis, lygiai tokią pat reikšmę turi vadovų lyderystė, vertybių sistema organizacijoje ar išmaniųjų technologijų naudojimas. Be vieno iš šių minėtų komponentų antikorupcijos sistema neveiks. Todėl ir Vilniaus šilumos tinklai, kurdami antikorupcijos aplinką, lygiagrečiai investuoja į visus šiuos komponentus“, – sakė Aurimas Kudūkis, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovas.

Skaidrumo akademija – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką. Daugiau informacijos ir dalyvio anketa – www.skaidrumoakademija.lt ir Skaidrumo akademijos LinkedIn.

Renginio dalyvių įvertinimas – 9,2 balo. Visi apklausos dalyviai rekomenduotų tokį renginį kitiems korupcijos prevencijos srityje dirbantiems asmenims.

Renginio įrašas STT YouTube kanale

Renginio pristatymai:

Skaidrumo akademijos renginyje diskutuota apie antikorupcinės politikos kūrimą

Šiandien „Skaidrumo akademijos“ nuotoliniame renginyje „Antikorupcinės politikos kūrimas: iššūkiai ir galimybės“ dalyvavo daugiau kaip 140 centrinės valdžios institucijų atstovų. Korupcijos prevencijos patirtimi pasidalino Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), VšĮ Transporto kompetencijų agentūros, UAB „Toksika” bei VĮ „Oro navigacija“, Valstybinės ligonių kasos (VLK) prie SAM ir AB „Ignitis grupė“ atstovai.

Diskusijoje sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Darius Kuliešius, STT atstovė pristatė teorinius korupcijos prevencijos planavimo dokumentų klausimus, o valstybės institucijų bei valdomų įmonių atstovai pasidalino patirtimi ir aptarė praktinius aspektus kuriant ir įgyvendinant antikorupcinę politiką organizacijose.

STT atstovė Olga Meškienė akcentavo, kad nėra universalaus vaisto, kuris padėtų sukurti antikorupcinę aplinką. Institucijų vadovai, norėdami užtikrinti ilgalaikę ir kryptingą korupcijos prevencijos sistemą, gali pasirinkti jiems tinkamiausią korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonę, kuri padės efektyviausiai nustatyti tikslus ir duoti geriausius rezultatus. „Korupcijos prevencijos programos ir jų įgyvendinimo planai gali padėti identifikuoti įstaigos problemas, tinkamai suplanuoti veiklas, nustatyti jų įgyvendinimo terminus bei atsakingus asmenis. Taip pat būtina stebėti, ar priemonės buvo veiksmingos, o galbūt reikia jas keisti“, – sakė STT atstovė O. Meškienė.

„Nulinės dovanų politikos įvedimą įstaigoje prilyginčiau užkietėjusio rūkaliaus visiškam nikotino atsisakymui. Pradžioje pasireiškia abstinencijos simptomai. Tačiau noriu pabrėžti, kad VšĮ Transporto kompetencijų agentūra šį iššūkį garbingai atlaikė“, – savo įžvalgomis dalinosi agentūros atstovas Ruslanas Turskis.

„Tvarios ir sėkmingos veiklos pagrindas – skaidrumas. Ir jis nepasiekiamas paruošus tik vieną tvarką ar politiką. Tai yra ilgas ir duobėtas kelias, kurį reikia pradėti eiti nuo pirmo, svarbiausio žingsnio – pakeisti savo ir visos komandos požiūrį bei mąstymą“, – kalbėjo UAB „Toksika“ bei VĮ „Oro navigacija“ valdybų narys Dangirutis Janušas.

Valstybinės ligonių kasos atstovė Neringa Lipskienė teigė, kad pas juos skaidri aplinka yra kuriama pasitikėjimo pagrindu. „Aiškiai įvardindami kokio elgesio modelių laikomės bei ko netoleruojame, siekiame, kad tiek vadovai, tiek darbuotojai laikytųsi vienodos skaidrumo politikos, netoleruotų korupcinio elgesio, piktnaudžiavimo viešųjų pirkimų srityje bei dovanų politikoje ir laikytųsi bendrų elgesio standartų valdant interesų konfliktus“, – teigė N. Lipskienė.

O Aurimas Navys minėjo, kad AB „Ignitis grupėje“ einama ne prižiūrėtojo ir baudėjo, o konsultanto, patarėjo ir mentoriaus keliu. „Didžiausias iššūkis, kuris laukia kuriant antikorupcinę vadybos sistemą yra ne pagauti ar nubausti nesąžiningai besielgiantį darbuotoją, bet padaryti viską, kad jis būtų motyvuotas elgtis dorai, pats rodytų kitiems pavyzdį ir sudrausmintų klystančius“, – sakė A. Navys.

Artimiausiu metu planuojamas tokio pobūdžio renginys savivaldybėms ir jų organizacijoms. 

Skaidrumo akademija – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką. Daugiau informacijos ir dalyvio anketa – www.skaidrumoakademija.lt ir Skaidrumo akademijos LinkedIn.

Renginyje dalyvavo 144 dalyviai, renginio įvertinimas – 9,3 balo.

Visi apklausos dalyviai išreiškė norą ateityje dalyvauti ir kituose “Skaidrumo akademijos” organizuojamuose renginiuose.

Renginio įrašas STT YouTube kanale

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra kvietimas-sa-vasario-4-d.png

Renginio pristatymai:

Daugiau nei 200 viešojo sektoriaus atstovų – diskusijoje apie dovanų politiką

Šiandien iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ organizatoriai – Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) surengė nuotolinę diskusiją „Dovanų politika: praktiniai taikymo aspektai“, kurioje dovanų politikos įgyvendinimo patirtimi pasidalino Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA), AB „Ignitis grupė“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 200 viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų atstovų.

Diskusijoje sveikinimo žodį tarė Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Darius Kuliešius ir STT direktorius Žydrūnas Bartkus. Diskusijos tikslas – pristatyti dovanų politikos naudą, siekiant valdyti neteisėto atlygio, palankumo, išskirtinės padėties ir kitokios įtakos rizikas. Dovanų politikos klausimas minimas ir EBPO rekomendacijose, kur atkreipiamas dėmesys, kad užtikrinant skaidrumą organizacijose, visų pirma turi būti vadovybės palaikymas, antikorupcinė politika, o etikos ir atitikties priemonės turi apimti dovanų, svetingumo, pramogų, išlaidų ir kitus klausimus.

„Dovanų politika atspindi organizacijos vertybes, kultūrą, etiką. Tai yra pamatas, ant kurio statoma sėkminga ir ilgalaikė įstaigos veikla. Kaip gydytojui stetoskopas signalizuoja galimas paciento ligas, taip dovanų politika parodo organizacijos vidaus procesų sveikatą. Džiugu, kad Skaidrumo akademijos renginio dalyviai dalinasi geraisiais praktikos pavyzdžiais ir aktyviai kuria korupcijai atsparią aplinką Lietuvoje“, – sakė Prezidento vyriausiasis patarėjas Darius Kuliešius.

STT atstovas Juozas Berenta akcentavo, kad svarbiausia identifikuoti ne ką (kokios vertės ar formos), ne iš ko ar kada, bet už ką priimame „dovaną“. Tai yra esminis aspektas atskiriant dovanas nuo kyšio. „Dovanų politika turėtų būti kiekvienos organizacijos rizikų valdymo bei skaidrumo standarto dalis, ji užtikrina „skaidrumo higieną“. Tiek priimant, tiek teikiant dovanas būtina atskirti asmeninę, verslo ir viešojo sektoriaus aplinką. Turime bendrą visų iššūkį – suprasti, kad nereikia teikti dovanų už esamus, buvusius ar būsimus viešojo sektoriaus darbinius santykius ar sprendimus“, – sakė J. Berenta.

VMI atstovas Tomas Motieka teigė, kad 2019–2025 metų VMI korupcijos prevencijos programos tikslas – didinti visuomenės ir pačių VMI darbuotojų pasitikėjimą įstaiga. „Kuo labiau visuomenė bei patys darbuotojai pasitikės VMI, tuo labiau šie darbuotojai bei visuomenė bus linkę elgtis sąžiningai ir skaidriai, taip pat –nesitaikstyti su neteisėtu elgesiu ar netinkamais veiksmais. Tikime, kad įgyvendindami nulinę dovanų politiką, kuriame pasitikėjimą vieni kitais”, – teigė T. Motieka.

„LTSA nuveikti darbai, siekiant užtikrinti nulinės dovanų politikos veikimą, šiai dienai leidžia pasidžiaugti ir pasidalinti gerąja patirtimi su kitais, todėl drąsiai galima teigti, kad sėkmė – tai sunkaus darbo, drąsių sprendimų ir mokymosi iš klaidų rezultatas”, – LTSA patirtimi pasidalino atstovė Gintarė Rastenė.

AB „Ignitis grupė“ atstovas Aurimas Navys pristatė įmonėje veikiantį dovanų registrą. Kaip teigė atstovas, „Ignitis grupėje skatiname moderniame pasaulyje paplitusią praktiką – atsidėkoti nuoširdžiu „ačiū“, o ne dovanomis. Jau seniai išgyvendinome tokius praeities reliktus, kaip iš partnerių gaunamos brangios dovanos, dovanų čekiai ar panašiai. Be abejo, simbolinės kalėdinės ar panašios dovanos išlieka, o skaidrumą užtikrina gaunamų dovanų registras, padedantis išvengti interesų konfliktų. Matome, kad ši praktika pasiteisina, o darbuotojai mato jos naudą.“

UAB „Vilniaus vandenys“ atstovas Žygintas Minelga įvardijo dovanų politikos naudą – teigiamą emocinį ryšį su klientais ir partneriais. „Dovanų politika padeda įvertinti bendravimo su klientais tradicijas ir interesą teikti paslaugas skaidriai, leidžia išlaikyti teigiamą emocinį ryšį su klientais, partneriais. Tokia politika darbuotojams tampa sava – jos laikomasi iš įsitikinimo, kad taip elgtis teisinga. Derinant edukaciją ir nuoseklų politikos griežtinimą galima pasiekti visiško dovanų atsisakymo“, – sakė Ž. Minelga.

„Iš aiškių dovanų teikimo ir gavimo taisyklių laimi ne tik darbuotojai, bet ir tiekėjai. Jie žino, kad dirbant mūsų organizacijoje jiems nereikės per šventes bėgioti su dovanomis ir galvoti kaip ir kam jas įteikti. Todėl VŠT nuostata, kad skaidriu būti apsimoka, pasiteisina visomis prasmėmis“, – patirtimi dalinosi AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovas Aurimas Kudūkis.

STT parengti dovanų ir neteisėto atlygio įstaigoje tvarkos aprašai

STT testas „Kaip atskirti kyšį nuo dovanos“

Skaidrumo akademija – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką. Daugiau informacijos – www.skaidrumoakademija.lt  ir Skaidrumo akademijos LinkedIn.

Renginio pristatymai:
STT atstovo Juozo Berentos;
VMI atstovo Tomo Motiekos;
LTSA atstovės Gintarės Rastenės;
Ignitis grupės atstovo Aurimo Navio;
Vilniaus vandenų atstovo Žyginto Minelgos;
Vilniaus šilumos tinklų atstovo Aurimo Kudūkio.

Šalies vadovas atidarė „Skaidrumo akademiją“

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda gruodžio 9 d. pasveikino Tarptautinei antikorupcijos dienai skirtos diskusijos dalyvius ir atidarė „Skaidrumo akademiją“, kurios tikslas – suvienyti korupcijos prevencijos ekspertus, atsakingas ir suinteresuotas institucijas bei paskatinti jas dalintis gerąja patirtimi.

„Tikiu, kad ši iniciatyva ilguoju laikotarpiu prisidės auginant visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi ir jo veiklos kokybe“, – sakė šalies vadovas, paraginęs antikorupcinės veiklos specialistus dalyvauti savanoriškoje skaidrumo talkoje.

Prezidento inicijuotu projektu, kurį koordinuoja Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), siekiama į antikorupcinės aplinkos kūrimą įtraukti daugiau subjektų, paskatinti viešojo sektoriaus organizacijose diegti korupcijos prevencijos priemones ir joms teikti nuolatinę metodinę pagalbą.

Projekto įgyvendinimui telkiama ekspertų komanda savanoriškais pagrindais ves projekto dalyvių poreikius atitinkančius mokymus, padės įsivertinti antikorupcinę būklę ir diegti priemones, skirtas sumažinti korupcijos rizikai.

„Skaidrumo akademijos“ veikloje kaip ekspertai dalyvaus atitinkamos srities profesionalai – Liudas Jurkonis, Povilas Malakauskas, Rokas Masiulis, Sergejus Muravjovas, Eglė Radvilė, Gintarė Rastenė, Evaldas Tamelis, taip pat Valstybės kontrolė, Valdymo koordinavimo centras, Viešųjų pirkimų tarnyba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir kitos įstaigos. Laukiama, kad ekspertų ratas nuolat augs ir plėsis.

Šalies vadovas pabrėžė, kad toks privataus ir viešojo sektorių ekspertų įsitraukimas gali atvesti prie konkrečių darbų ir pamatuojamų viešojo sektoriaus pokyčių. „Tvarų korupcijos problemos sprendimą laikau vienu svarbiausių ilgalaikių tikslų siekiant įgyvendinti Gerovės Lietuvos viziją“, – sveikinimo kalboje sakė Prezidentas.

Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva nuo 2015 m. nepasiekė didesnio proveržio korupcijos suvokimo indekse, o naujausiose Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaitose konstatuojama, kad šalyje yra sukurtos korupcijos prevencijos programos ir priemonės, tačiau stringa jų įgyvendinimas, ir tai neduoda reikalingų rezultatų.

Skaičiuojama, kad dėl korupcijos Lietuva kasmet praranda nuo 1,3 iki 3,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Šaliai pasiekus EBPO Europos šalių korupcijos kontrolės lygio vidurkį, teigiamas efektas BVP galėtų siekti maždaug 1,6 mlrd. eurų per metus.

„Ne mažiau svarbu tai, kad korupcijos apraiškos atneša ne vien ekonominių nuostolių. Suvokiamas aukštas korupcijos lygis lemia visuomenės nepasitikėjimą Lietuvos valdžios institucijomis, o kartu ir jų pažeidžiamumą. Tai reiškia tiesioginę grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui – visų mūsų gerovės pamatui“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas priminė, kad Seimo komitetuose šiuo metu svarstomas naujai parengtas Korupcijos prevencijos įstatymo projektas didelį dėmesį skiria būtent antikorupcinės aplinkos kūrimui, kaip esminei priemonei, skirtai Lietuvoje sustiprinti korupcijos kontrolei. „Tam būtinas ir kuo platesnis įvairių organizacijų įsitraukimas, ir, žinoma, piliečių iniciatyva, – sakė Prezidentas. – Tikiu, kad šiandien gimstanti „Skaidrumo akademija“ bendram tikslui sutelks visų mūsų jėgas ir gyvuos daugelį metų.“

Tarptautinei antikorupcijos dienai skirtoje diskusijoje dalyvavo Seimo nariai, viešojo ir privataus sektorių organizacijų atstovai, „Skaidrumo akademijos“ ekspertai.

Prezidentūros informacija

Renginio dalyvių pristatymai:

Skaidrumo akademijos pristatymas

Lietuvos antikorupcinė aplinka: būklė ir tendencijos

LTSA patirtis kuriant korupcijai atsparią aplinką

Kuriame ENERGETIŠKAI SUMANŲ pasaulį (Ignitis grupė)

OPEN DATA. ATVIRI DUOMENYS yra kultūra

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotrauka / Robertas Dačkus