AB „Klaipėdos nafta“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
83
Rizikų valdymas
78
Pranešėjų apsauga
90
Teisėkūros tobulinimas
10
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
48
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
85
Asmenų patikrinimas
75
Viešieji pirkimai
85
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
63
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
88
Procesai ir skaitmenizacija
25