AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
98
Rizikų valdymas
93
Pranešėjų apsauga
58
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
65
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
78
Asmenų patikrinimas
80
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
73
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
100
Procesai ir skaitmenizacija
80