Lietuvos probacijos tarnyba

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
30
Pranešėjų apsauga
65
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
45
Asmenų patikrinimas
60
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
35