Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
70
Rizikų valdymas
55
Pranešėjų apsauga
88
Teisėkūros tobulinimas
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
43
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
70
Asmenų patikrinimas
70
Viešieji pirkimai
88
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
73
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
Procesai ir skaitmenizacija

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!