Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Asmenų patikrinimas
90
Viešieji pirkimai
85
Pranešėjų apsauga
85
Teisėkūros tobulinimas
100
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
100
Skaidrumo kultūra
85
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
80
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
Procesai ir skaitmenizacija
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
Rizikų valdymas