Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
75
Rizikų valdymas
53
Pranešėjų apsauga
85
Procesai ir skaitmenizacija
43