SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius”

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Asmenų patikrinimas
45
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
0
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
45
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
43
Pranešėjų apsauga
60
Procesai ir skaitmenizacija
68
Rizikų valdymas
5
Skaidrumo kultūra
45
Teisėkūros tobulinimas
0
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
35
Viešieji pirkimai
95