UAB „Grinda“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
43
Rizikų valdymas
63
Pranešėjų apsauga
83
Teisėkūros tobulinimas
5
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
55
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
25
Asmenų patikrinimas
Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
53
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
Procesai ir skaitmenizacija
38