VĮ „Valstybės žemės fondas“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
65
Rizikų valdymas
38
Pranešėjų apsauga
70
Teisėkūros tobulinimas
75
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
90
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
65
Asmenų patikrinimas
35
Viešieji pirkimai
70
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
60
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
80
Procesai ir skaitmenizacija
43