VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
50
Rizikų valdymas
95
Pranešėjų apsauga
80
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
10
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
65
Viešieji pirkimai
68
Procesai ir skaitmenizacija
80