VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
53
Rizikų valdymas
3
Pranešėjų apsauga
75
Teisėkūros tobulinimas
13
Tiekėjo patikra
23
Interesų konfliktų valdymas
60
Asmenų patikrinimas
100
Viešieji pirkimai
70
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
60
Procesai ir skaitmenizacija
53