Daugiau nei 200 viešojo sektoriaus atstovų – diskusijoje apie dovanų politiką

Daugiau nei 200 viešojo sektoriaus atstovų – diskusijoje apie dovanų politiką

Šiandien iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ organizatoriai – Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) surengė nuotolinę diskusiją „Dovanų politika: praktiniai taikymo aspektai“, kurioje dovanų politikos įgyvendinimo patirtimi pasidalino Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA), AB „Ignitis grupė“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 200 viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų atstovų.

Diskusijoje sveikinimo žodį tarė Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Darius Kuliešius ir STT direktorius Žydrūnas Bartkus. Diskusijos tikslas – pristatyti dovanų politikos naudą, siekiant valdyti neteisėto atlygio, palankumo, išskirtinės padėties ir kitokios įtakos rizikas. Dovanų politikos klausimas minimas ir EBPO rekomendacijose, kur atkreipiamas dėmesys, kad užtikrinant skaidrumą organizacijose, visų pirma turi būti vadovybės palaikymas, antikorupcinė politika, o etikos ir atitikties priemonės turi apimti dovanų, svetingumo, pramogų, išlaidų ir kitus klausimus.

„Dovanų politika atspindi organizacijos vertybes, kultūrą, etiką. Tai yra pamatas, ant kurio statoma sėkminga ir ilgalaikė įstaigos veikla. Kaip gydytojui stetoskopas signalizuoja galimas paciento ligas, taip dovanų politika parodo organizacijos vidaus procesų sveikatą. Džiugu, kad Skaidrumo akademijos renginio dalyviai dalinasi geraisiais praktikos pavyzdžiais ir aktyviai kuria korupcijai atsparią aplinką Lietuvoje“, – sakė Prezidento vyriausiasis patarėjas Darius Kuliešius.

STT atstovas Juozas Berenta akcentavo, kad svarbiausia identifikuoti ne ką (kokios vertės ar formos), ne iš ko ar kada, bet už ką priimame „dovaną“. Tai yra esminis aspektas atskiriant dovanas nuo kyšio. „Dovanų politika turėtų būti kiekvienos organizacijos rizikų valdymo bei skaidrumo standarto dalis, ji užtikrina „skaidrumo higieną“. Tiek priimant, tiek teikiant dovanas būtina atskirti asmeninę, verslo ir viešojo sektoriaus aplinką. Turime bendrą visų iššūkį – suprasti, kad nereikia teikti dovanų už esamus, buvusius ar būsimus viešojo sektoriaus darbinius santykius ar sprendimus“, – sakė J. Berenta.

VMI atstovas Tomas Motieka teigė, kad 2019–2025 metų VMI korupcijos prevencijos programos tikslas – didinti visuomenės ir pačių VMI darbuotojų pasitikėjimą įstaiga. „Kuo labiau visuomenė bei patys darbuotojai pasitikės VMI, tuo labiau šie darbuotojai bei visuomenė bus linkę elgtis sąžiningai ir skaidriai, taip pat –nesitaikstyti su neteisėtu elgesiu ar netinkamais veiksmais. Tikime, kad įgyvendindami nulinę dovanų politiką, kuriame pasitikėjimą vieni kitais”, – teigė T. Motieka.

„LTSA nuveikti darbai, siekiant užtikrinti nulinės dovanų politikos veikimą, šiai dienai leidžia pasidžiaugti ir pasidalinti gerąja patirtimi su kitais, todėl drąsiai galima teigti, kad sėkmė – tai sunkaus darbo, drąsių sprendimų ir mokymosi iš klaidų rezultatas”, – LTSA patirtimi pasidalino atstovė Gintarė Rastenė.

AB „Ignitis grupė“ atstovas Aurimas Navys pristatė įmonėje veikiantį dovanų registrą. Kaip teigė atstovas, „Ignitis grupėje skatiname moderniame pasaulyje paplitusią praktiką – atsidėkoti nuoširdžiu „ačiū“, o ne dovanomis. Jau seniai išgyvendinome tokius praeities reliktus, kaip iš partnerių gaunamos brangios dovanos, dovanų čekiai ar panašiai. Be abejo, simbolinės kalėdinės ar panašios dovanos išlieka, o skaidrumą užtikrina gaunamų dovanų registras, padedantis išvengti interesų konfliktų. Matome, kad ši praktika pasiteisina, o darbuotojai mato jos naudą.“

UAB „Vilniaus vandenys“ atstovas Žygintas Minelga įvardijo dovanų politikos naudą – teigiamą emocinį ryšį su klientais ir partneriais. „Dovanų politika padeda įvertinti bendravimo su klientais tradicijas ir interesą teikti paslaugas skaidriai, leidžia išlaikyti teigiamą emocinį ryšį su klientais, partneriais. Tokia politika darbuotojams tampa sava – jos laikomasi iš įsitikinimo, kad taip elgtis teisinga. Derinant edukaciją ir nuoseklų politikos griežtinimą galima pasiekti visiško dovanų atsisakymo“, – sakė Ž. Minelga.

„Iš aiškių dovanų teikimo ir gavimo taisyklių laimi ne tik darbuotojai, bet ir tiekėjai. Jie žino, kad dirbant mūsų organizacijoje jiems nereikės per šventes bėgioti su dovanomis ir galvoti kaip ir kam jas įteikti. Todėl VŠT nuostata, kad skaidriu būti apsimoka, pasiteisina visomis prasmėmis“, – patirtimi dalinosi AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovas Aurimas Kudūkis.

STT parengti dovanų ir neteisėto atlygio įstaigoje tvarkos aprašai

STT testas „Kaip atskirti kyšį nuo dovanos“

Skaidrumo akademija – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką. Daugiau informacijos – www.skaidrumoakademija.lt  ir Skaidrumo akademijos LinkedIn.

https://skaidrumoakademija.lt/wp-content/uploads/2021/01/renginys-dovanu-politika-01-22-1.png

Renginio pristatymai:STT atstovo Juozo Berentos;VMI atstovo Tomo Motiekos;LTSA atstovės Gintarės Rastenės;Ignitis grupės atstovo Aurimo Navio;Vilniaus vandenų atstovo Žyginto Minelgos;Vilniaus šilumos tinklų atstovo Aurimo Kudūkio.

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!