Diskutuota apie pagrindinius žingsnius kuriant korupcijai atsparią aplinką švietimo įstaigose

Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotoliniame renginyje „Pagrindiniai žingsniai kuriant korupcijai atsparią aplinką švietimo įstaigose“ dalyvavo daugiau nei 140 Lietuvos švietimo įstaigų, aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų vadovų ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingus asmenų. Savo patirtimi pasidalijo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, VšĮ „Marijampolės kolegija“ ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovai.

Renginys apie atsparios aplinkos kūrimo švietimo įstaigose svarbą buvo 22-asis Skaidrumo akademijos renginys. Jame sveikinimo žodį tarusi STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė pasidžiaugė aktualia renginio tema: „Malonu, kad prie šio renginio prisijungė tiek daug švietimo įstaigų atstovų. Didelis susidomėjimas reiškia, kad mokyklų ir kitų švietimo įstaigų vadovai supranta skaidrumo pokyčio naudą ir reikšmę.“

Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas reglamentuoja priemones, skirtas kurti korupcijai atsparią aplinką viešojo sektoriaus subjektuose. Vadovų įsitraukimas kuriant korupcijai atsparią aplinką yra neatsiejama sėkmingo korupcijai atsparios aplinkos kūrimo dalis.

„Kai vadovas tiki antikorupcinės aplinkos kūrimo svarba, skatina darbuotojus elgtis sąžiningai, padeda veikti palengvindamas ir užtikrindamas tinkamas sąlygas, darbuotojų nusiteikimas, jų pačių tikėjimas kuriama antikorupcinės aplinkos verte yra nepalyginamai didesnis. Todėl svarbu kalbėti ne vien apie tai, kad viešojo sektoriaus subjekte turėtų būti taikomos visos įstatyme numatytos privalomos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės, o ir apie tai, kad vadovas reikštų aiškią valią didinti įstaigos veiklos skaidrumą, skatintų atvirumą, taip užtikrindamas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo subjekto tinkamą veikimą, korupcijos rizikos veiksnių nustatymą ir valdymą bei reguliarų korupcijai atsparios aplinkos kūrimo sistemos veikimo vertinimą“, – teigė Julija Ožereljeva, laikinai einanti STT Korupcijos prevencijos valdybos Koordinavimo ir stebėsenos skyriaus viršininkės pareigas.

„Korupcijai atspari aplinka įstaigose turėtų būti kuriama ir korupcijos prevencijos priemonės diegiamos orientuojantis į tvarumą ir darbuotojų įtrauktį, kad net pasikeitus įstaigos vadovui arba už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui ji sėkmingai funkcionuotų toliau“, – teigė Arvydas Vaitiekėnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijosatstovas.

„Kad antikorupcinės priemonės įstaigoje veiktų, reikalingas nuoširdus, o ne formalus vadovų dėmesys korupcijos prevencijai. Tinkamų IT ir kitų organizacinių priemonių diegimas korupcijos pasireiškimo tikimybę gali sumažinti iki minimumo“, – teigė Marius Žitkus,Marijampolės kolegijos atstovas.

„Įstaigos vadovo lyderystė, jo nuostatos ir požiūris, betarpiškas palaikymas ir pritarimas – svarbiausias veiksnys siekiant įgyvendinti ir užtikrinti įstaigos veiklos skaidrumą, kuriant korupcijai atsparią aplinką bei formuojant bendruomenės antikorupcinio sąmoningumo nuostatas“, – sakė Neringa Jakubauskienė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovė.

Pranešėjų pristatymus galima rasti paspaudus nuorodą.

Renginio įrašas

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!