Tapk Skaidrumo akademijos mokytojams nariu

REGISTRUOTIS

Skaidrumo akademija mokytojams skaičiais

Bičiuliai

Dalyvių

Mentoriai

Renginių

Dalyviai renginiuose

TAPK
B I Č I U L I U !

Bičiuliai – mokytojai, išreiškę norą dalyvauti bendrose projekto veiklose, konsultacijose, mokymuose, pasidalinti antikorupcinio sąmoningumo ugdymo gerąja praktika.

ТAPK
M E N T O R I U M I !

Mentoriai – mokytojai, kurie turi specialiųjų žinių ir kompetencijų antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje, gali konsultuoti priskirtą dalyvį ir teikti individualią metodinę pagalbą, rekomendacijas dėl antikorupcinio sąmoningumo diegimo ugdymo procese.

TAPK
D A L Y V I U !

Dalyviai – mokytojai, norintys vienerius metus kartu su mentoriumi gilinti žinias ir gebėjimus antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje, juos pritaikyti ugdymo procese.

Programos tikslai ir uždaviniai

„Skaidrumo akademija“ mokytojams – tikslinė programa, pagal kurią Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai bei kitų sričių atstovai, turintys žinių ir kompetencijų mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje, keičiasi gerąja praktika.

Programos tikslas – atsižvelgiant į išaugusį poreikį ugdymo įstaigose vykdyti įvairias veiklas, susijusias su moksleivių antikorupcinio sąmoningumo didinimu. Siekiama paskatinti kryptingą antikorupcinio sąmoningumo ugdymo diegimą ugdymo įstaigose ir sukurti erdvę, kurioje mokytojai su „Skaidrumo akademijos“ pagalba galėtų tobulinti savo kompetencijas antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje.

Renginiai

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!