Programos koordinatoriai

Benas Aldakauskas
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Rita Šikšnienė
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Doc. dr. Rita Toleikienė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Doc. dr. Vita Juknevičienė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Skaidrumo akademija mokytojams

Lina Kančytė
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Šarūnas Gerulaitis
Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorius
Doc. dr. Aušrinė Pasvenskienė
Vytauto Didžiojo universiteto
Teisės fakultetas
Doc. dr. Ilona Tandzegolskienė
Vytauto Didžiojo universiteto
Švietimo akademija

Skaidrumo akademija mokytojams

Skaidrumo akademija mokytojams

Programos mentoriai

Doc. dr. Rita Toleikienė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Doc. dr. Vita Juknevičienė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Ramutė Zorienė
Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos etikos mokytoja
Eglė Naimavičienė
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, meno terapeutė
Olivijus Spitrys
Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Inga Vainorienė-Marauskė
Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos etikos mokytoja ekspertė
Daiva Kytrienė
Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos socialinio darbo vyr. profesijos mokytoja
Nijolė Partauskienė
Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos etikos ir tikybos mokytoja metodininkė