Pedagogai pasidalino patirtimi kaip antikorupcinį ugdymą diegti pradinėse klasėse

Balandžio 27 d. įvyko „Skaidrumo akademijos“ programos mokytojams renginys „Antikorupcijos tema įveikiama ir pradinukams?!“. Jame dalyvavo 340 pedagogų ir švietimo bendruomenės narių.

Tai pirmasis „Skaidrumo akademijos“ mokytojams renginys, skirtas antikorupcinio sąmoningumo stiprinimo temai pradinėse ir priešmokyklinio ugdymo klasėse.

„Piliečio atsparumas ir netolerancija korupcijai kyla iš tvirtų moralinių įsitikimų, nuostatų ir elgesio principų, tokių kaip – pilietiškumo, sąžiningumo, teisingumo ir atsakomybės. Nuostatų ir įsitikinimų keitimas yra sudėtingas procesas, todėl dėmesys, skiriamas jų formavimui dar vaikystėje, yra svarbi investicija į jų ir demokratijos gerovę. Antikorupcijos tema pradinukams nėra neįveikiama. Kaip tik svarbu kuo anksčiau mokytis apie etiško, teisingo elgesio principus ir prasmę bei pasekmes, jei to stokojama,“ – teigė renginio pranešėja Lina Kančytė.

„Skaidrumo akademijos“ mokytojams mentorius Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys pasidalino jau 14 metų veikiančios Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės patirtimi. Koordinuotas ir nuoseklus institucijų atstovų bendradarbiavimas palengvina dalinimąsi patirtimi ir kuria veiklų sinergiją.

„Su mokiniais svarbu kalbėti apie vertybes ir stengtis neperduoti korupcijos temoje klestinčių stereotipų. Kiekvienas žmogus turi savo vidinį individualų įstatymą, kuris formuojasi kuriantis žmogaus gyvenimo vertybėms ir dorybėms. Asmenybę reikia ugdyti, o tai viso gyvenimo uždavinys. Todėl labai svarbu, kad nuo mažens vaikas būtų auklėjamas tinkamai, mokomas pažinti tą viduje esantį įstatymą, kuris tolimesniame gyvenime bręstų kartu su augančiu žmogumi,“ – sakė Olivijus Spitrys.

Renginio metu patirtimi ir praktiniais patarimais kaip mokykloje sėkmingai organizuoti antikorupcinį ugdymą į vykdomas veiklas įtraukiant ir pradinių klasių mokinius dalinosi „Skaidrumo akademijos“ mokytojams mentorė, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos etikos mokytoja metodininkė Ramutė Zorienė. „Vaikai mokosi sąžiningumo paprasčiausiu būdu – stebėdami mus bei aplinką ir darydami išvadas apie tai, kas, jų manymu, gyvenime yra svarbu. Skaidrumo link einame jau pradinėse klasėse: skatindami mokinius sąžiningai žaisti, laikytis susitarimų, taisyklių, daryti gerus darbus“, – sakė mokytoja R. Zorienė.

Konkrečiais pavyzdžiais, kaip antikorupcijos temą su pradinukais gvildenti suprantamai, įdomiai ir paveikiai, dalinosi „Skaidrumo akademijos“ mokytojams bičiuliai – Širvintų pradinės mokyklos pedagogės: Nijolė Miliauskaitė, Rasa Gudeikienė, Lena Ivanauskienė, Vitalija Šapurienė, Ramunė Savickienė, Aušra Lebedevienė ir Lena Vaitkūnienė, savo iniciatyva parengusios ir išbandžiusios antikorupcinio ugdymo veiklų programą pradinių klasių mokiniams.

Pranešimų metu pristatytos įvairios kasdienės situacijos, literatūros kūriniai, pasakos, kurias mokytojos nagrinėjo su savo mokiniais. Taip pat pristatytos pilietinės iniciatyvos, į kurias įsitraukia visa mokyklos bendruomenė. Šios antikorupcinės programos sumanytoja ir iniciatorė mokytoja Nijolė Miliauskaitė teigė, kad ne tik jos kolegėms, bet ir vaikams išbandytos veiklos buvo įdomios bei prasmingos ir žada jas tęsti ateityje.

Pristatymai:

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!