Renginyje aptartos korupcijos rizikų valdymo naujovės ir pristatyti gerieji pavyzdžiai

Šiandien iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotoliniame renginyje „Rizikų valdymas: galimybės kuriant korupcijai atsparią aplinką“ buvo aptarti rizikų valdymo organizacijose ypatumai bei pasidalyta gerąja patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais. Renginyje dalyvavo beveik 400 viešojo sektoriaus subjektų atstovų, kurie savo organizacijose yra atsakingi už rizikų valdymą ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Renginyje AB „Litgrid“ atstovė Gintarė Rastenė pristatė pranešimą apie rizikas, jų valdymą bei valdymo naudą, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovas Domantas Lukauskas pristatė atnaujintas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijas, o rizikų valdymo organizacijose patirtimi, kuriant korupcijai atsparią aplinką, pasidalino VĮ „Registrų centras“ atstovas Giedrius Cininas ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atstovas Vaidas Žiedelis.

„Naujosios korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos – šiuolaikiška priemonė viešojo sektoriaus subjektams siekiant identifikuoti reikšmingiausias, didžiausią įtaką ir žalą viešojo sektoriaus subjektui, jo veiklai keliančias rizikas“, – sakė Domantas Lukauskas, STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovas.

„Organizacija ir jos darbuotojai kasdien atlikdami funkcijas sprendžia įvairius iššūkius ir problemas, taip valdydami antrines iš to kylančias rizikas. Tačiau nesant aiškios procedūros, gairių ir patvirtinto rizikos tolerancijos lygio, rizikų valdymas organizacijoje tampa gana skirtingas, kuomet vieni žmonės gali būti linkę prisiimti didesnes rizikas, o kiti priešingai – konservatyviai reaguoti net į menkiausias klaidas. Aiškus procesas leidžia suvienodinti požiūrį ir veiksmus į rizikų valdymą bei tam tikrais atvejais padeda „paspausti” arba „atleisti stabdžius” kai tai būtina siekiant organizacijos tikslų”, – teigė Gintarė Rastenė, AB „Litgrid“ atstovė.

„Su mažesnėmis ar didesnėmis rizikomis savo kasdienėje darbinėje veikloje susiduriame visi: pavyzdžiui, galime padaryti klaidą suvesdami duomenis į sistemą, laiku neįgyvendinti projekto ar susidurti su korupcijos ar sukčiavimo atveju ir pan. Kaip nustatyti ir suvaldyti kylančias rizikas, kaip užkirsti joms kelią? Šie klausimai Registrų centre, kaip ir daugelyje kitų organizacijų ir viešojo sektoriaus subjektų  yra sprendžiami pasitelkiant rizikų valdymo procesą“, – sakė Giedrius Cininas, VĮ „Registrų centras“ atstovas.

„Korupcijos prevencija yra neatsiejama veiklos rizikos valdymo dalis visose organizacijose. Siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę būtinas visų tiek darbuotojų, tiek vadovybė, tiek įmonės partnerių bei reguliatorių įsitraukimas. Svarbu dalinti gerosiomis praktikomis, skaidrinti procesus bei apie tai viešai informuoti visuomenę. Ugdant aplinką keičiasi ir visuomenės kultūra – taip išgyvendinant galimas kultūros apraiškas iš mūsų veiklos ir aplinkos“, – sakė Vaidas Žiedelis, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atstovas.

Renginio įrašą rasite čia.

Pristatymai

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!