Renginyje pristatyti personalo patikimumo užtikrinimo pokyčiai įsigaliojus naujajam Korupcijos prevencijos įstatymui

Lapkričio 12 apie 350 viešojo sektoriaus atstovų dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame nuotoliniame renginyje Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas: personalo patikimumo užtikrinimas“.

Renginio metu įžanginį žodį tarė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė. Pranešimus pristatė STT, Joniškio rajono savivaldybės ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai. 

Jolanta Karalkevičienė (STT) pristatė nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Korupcijos prevencijos įstatymo pagrindines naujoves ir aspektus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį tikrinant asmenis. Rasa Lapukienė (Joniškio r. savivaldybė) ir Žaneta Navickienė (AB „Lietuvos geležinkeliai“) pasidalijo patirtimi apie atstovaujamose organizacijose egzistuojančius patikimo personalo atrankos principus. Renginį moderavo – Linas Zasimavičius (STT).

Naujame Korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kad korupcijai atsparios aplinkos kūrimo sistemą sudaro korupcijos prevencijos priemonės, antikorupcinio sąmoningumo didinimas, personalo patikimumo užtikrinimas bei kitos veiklos priemonės. „Svarbu, kad informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte pateikimas prisidėtų užtikrinant, kad viešojo sektoriaus subjektuose pareigas eitų asmenys, atitinkantys jų tarnybą ar darbą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus nepriekaištingos reputacijos ar kitus specialiuosius reikalavimus. Institucijų atstovai turėtų žinoti, kokiais atvejais privaloma ir galima kreiptis į STT, kaip tinkamai sudaryti sąrašus pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, pateikimo,“, – teigė Jolanta Karalkevičienė, STT atstovė.

„Personalo patikimumo užtikrinimą įstaigoje sudaro keli labai svarbūs elementai: procedūrų viešumas ir skaidrumas, informacijos prieinamumas, personalo atsakomybė, operatyvumas ir jų reikiama kvalifikacija, viešų ir privačių interesų valdymas. Šių elementų visuma padeda užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys“ – teigė Rasa Lapukienė, Joniškio rajono savivaldybės atstovė.

„Svarbu užtikrinti, kad bendrovė, jos turtas, sudaromi sandoriai bei pats transporto sektorius, kuriame krovinių ir keleivių vežimo veiklą vysto bendrovė, būtų apsaugoti nuo visų galinčių kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams, taip pat korupcijos rizikos veiksnių, šalinti tokių veiksnių atsiradimo priežastis ir sąlygas. Todėl patikimas personalas yra neatsiejama organizacijos saugios ir atsparios korupcijai aplinkos kūrimo sąlyga“, – teigė Žaneta Navickienė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovė.

Tai jau 11-asis „Skaidrumo akademijos“ gerosios patirties apsikeitimo renginys. Renginiuose apie antikorupcinės politikos kūrimą viešosiose įstaigose ir savivaldybėse, dovanų politiką ir viešuosius pirkimus dalyvavo daugiau nei  2 800 viešojo ir privataus sektorių atstovų.

Pranešimai:

Renginio įrašas

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!