„Skaidrumo akademijos“ mokytojai išbandė įtraukiančius ugdymo metodus

2023 m. vasario 13 d. Šiauliuose įvyko „Skaidrumo akademija“ mokytojams programos renginys „Patirčių erdvė. Antikorupcinis ugdymas pasitelkiant teatro metodus ir žaidimą „Antikoruptika“, kuriame dalyvavo pedagogai iš Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos regionų.

Mokymų dalyviai praktiškai išbandė ugdymo metodus, padedančius stiprinti antikorupcinį sąmoningumą mokykloje. Renginį moderavo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovė Rita Šikšnienė.

Profesionali dramos terapeutė, „Skaidrumo akademija“ mokytojams mentorė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Eglė Naimavičienė mokė kaip ugdymo procese pritaikyti inovatyvius teatro terapijos metodus, kurie padeda analizuoti sudėtingas, jautrias situacijas ir priimti teisingus sprendimus. Patekus į korupcinę ar kitokią, su nesąžiningu elgesiu susijusią situaciją svarbu mokėti atpažinti galimą manipuliaciją, nubrėžti aiškias ribas bei priimti atsakingą ir konstruktyvų sprendimą.

STT Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovė Lina Kančytė mokymų dalyviams pristatė naują antikorupcinę edukacinę priemonę – stalo žaidimą „Antikoruptika“. Dalyviai išbandė žaidimą bei tarpusavyje diskutavo apie jo panaudojimo galimybes formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu. Žaidime pateikiama daugiau kaip 100 probleminių situacijų, susijusių su sveikatos apsaugos, švietimo, teisės, teisėkūros bei kitomis valstybei ir kiekvienam piliečiui svarbiomis sritimis.

Reginyje dalyvavusi „Skaidrumo akademija“ mokytojams mentorė, VU Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto doc. dr. Rita Toleikienė džiaugėsi, kad šis Šiauliuose vykęs renginys sulaukė svečių ne iš vieno regiono, bet iš visos Lietuvos, o visi renginio dalyviai aktyviai įsitraukė į praktines veiklas, atliko jiems pateiktas užduotis, analizavo situacijas, ieškojo geriausių sprendimų, turėjo galimybę susipažinti su kitais kolegomis, besidominčiais antikorupciniu ugdymu.

Mokytojų pasitelkiami žaismingi antikorupcinio ugdymo metodai padeda mokiniams išlaisvėti, atsiverti, patyrinėti savo vertybines nuostatas bei palaipsniui jas keisti. Pedagogų antikorupcinio sąmoningumo ugdymo kompetencijų stiprinimas – vienas iš svarbių „Skaidrumo akademijos“ mokytojams programos uždavinių.

Šis renginys buvo skirtas „Skaidrumo akademija“ mokytojams nariams, taip pat visiems Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojams (ypač pilietinio ugdymo, istorijos, dorinio ugdymo, ekonomikos, teisės dalykų, klasės auklėtojams ir kt.), kuriems aktuali moksleivių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo tema.

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!