Skaidrūs viešieji pirkimai – ką reikia daryti pirkimo inicijavimo etape

„Skaidrumo akademija“ organizuotame nuotoliniame renginyje „Skaidrumas pirkimo inicijavimo etape“ diskutuota apie tai, ką reikia daryti Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų atstovams ir visiems, savo veikloje susiduriantiems su viešaisiais pirkimais, siekiant užtikrinti pirkimų skaidrumą. Renginyje dalyvavo daugiau nei 700 dalyvių.

Šiuo metu itin daug kalbama apie viešųjų pirkimų specialistų kompetencijų svarbą. Tai apima ne tik reikalingų žinių ir įgūdžių įgijimą bei tobulinimą, bet ir profesinio sąžiningumo ugdymą – šių komponentų visuma turi reikšmingą įtaką sėkmingam viešųjų pirkimų įgyvendinimui.

Renginio metu pristatytos praktinės situacijos, kurios atspindi esmines su skaidrumo užtikrinimu susijusias pirkimų vykdytojų klaidas pirkimo planavimo, inicijavimo etapuose, ir neretai nulemiančias tolesnį pirkimo organizavimą. Savo įžvalgomis ir patarimais pasidalijo Viešųjų pirkimų tarnybos, VšĮ CPO LT (Centrinės perkančiosios organizacijos) ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovai. Renginį moderavo Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vilius Kuzminskas.

„Viešojo pirkimo iniciatorius – ne tik viešojo pirkimo paraiškos teikėjas. Viešųjų pirkimų tarnyba pirkimų iniciatoriams rekomenduoja priimti vidaus teisės aktus, reguliuojančius vidaus kontrolės procesus, paskirti konkretų darbuotoją ar padalinį, atsakingą už procesų kontrolę ir užtikrinti, kad tas pats asmuo nebūtų skiriamas pirkimų ir iniciatoriumi, ir organizatoriumi ar komisijos nariu, ekspertu. Taip pat ruošiantis pirkimams, iniciatorius turi atlikti rinkos tyrimus, skelbti techninių specifikacijų projektus, įvertinti tiekėjų pateiktus siūlymus dėl jų turinio tikslinimo”, – sakė Ramutis Prišmantas, Viešųjų pirkimų tarnybos Priežiūros skyriaus vedėjas.

„Stabiliai stovinčio namo pagrindas – profesionaliai ir tinkamai pastatyti pamatai. Sėkmingas viešasis pirkimas taip pat pirmiausia prasideda nuo „pamatų“ – tinkamo planavimo ir pirkimų inicijavimo. Pagrindiniai STT pasiūlymai inicijuojant pirkimus: laikytis nustatyto teisinio reguliavimo, argumentuoti ir viešinti priimamus sprendimus, nustatyti ir taikyti kontrolės procedūras, pagal galimybes, svarstyti funkcijų atskyrimą vykdant viešuosius pirkimus“, – teigė Domantas Lukauskas, STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas.

„CPO LT elektroninis katalogas – vienas stipriausių įrankių kovoje su korupcija viešuosiuose pirkimuose. O pagrindinės priemonės padėsiančios užtikrinti skaidrų pirkimo inicijavimo etapą: perkančiųjų organizacijų iniciatorių kompetencijos didinimas, procesų standartizavimas, veiklos auditavimas ir ekspertinis vertinimas“, – teigė Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, VšĮ CPO LT direktoriaus pavaduotoja.

Pranešimai:

Renginio įrašas

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!