Dalyviai

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

95%

Rizikų valdymas

100%

Pranešėjų apsauga

100%

Teisėkūros tobulinimas

0%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

0%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

100%

Asmenų patikrinimas

100%

Viešieji pirkimai

90%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

100%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

100%

Procesai ir skaitmenizacija

100%

Skaidrumo kultūra

95%

Rizikų valdymas

85%

Pranešėjų apsauga

70%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

100%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

100%

Asmenų patikrinimas

90%

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

88%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

100%

Procesai ir skaitmenizacija

80%

Skaidrumo kultūra

48%

Rizikų valdymas

3%

Pranešėjų apsauga

98%

Teisėkūros tobulinimas

60%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

18%

Asmenų patikrinimas

45%

Viešieji pirkimai

70%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

65%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

20%

Procesai ir skaitmenizacija

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Rezultatų nėra. Šiuo metu vyksta pirminis antikorupcinio lygio vertinimas.

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

90%

Rizikų valdymas

73%

Pranešėjų apsauga

88%

Teisėkūros tobulinimas

75%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

90%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

100%

Asmenų patikrinimas

80%

Viešieji pirkimai

90%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

75%

Rizikų valdymas

18%

Pranešėjų apsauga

93%

Teisėkūros tobulinimas

23%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

75%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

100%

Asmenų patikrinimas

53%

Viešieji pirkimai

85%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

93%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

48%

Procesai ir skaitmenizacija

0%

Skaidrumo kultūra

68%

Rizikų valdymas

15%

Pranešėjų apsauga

95%

Teisėkūros tobulinimas

80%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

90%

Asmenų patikrinimas

85%

Viešieji pirkimai

70%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

80%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

83%

Procesai ir skaitmenizacija

73%
Jasiuliškių socialinės globos namai

Rezultatų nėra. Šiuo metu vyksta pirminis antikorupcinio lygio vertinimas.

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

53%

Rizikų valdymas

0%

Pranešėjų apsauga

70%

Teisėkūros tobulinimas

20%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

25%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

73%

Asmenų patikrinimas

55%

Viešieji pirkimai

70%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

65%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

18%

Procesai ir skaitmenizacija

43%

Skaidrumo kultūra

88%

Rizikų valdymas

55%

Pranešėjų apsauga

95%

Teisėkūros tobulinimas

20%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

75%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

85%

Asmenų patikrinimas

90%

Viešieji pirkimai

100%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

83%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

50%

Procesai ir skaitmenizacija

0%

Skaidrumo kultūra

45%

Rizikų valdymas

3%

Pranešėjų apsauga

70%

Teisėkūros tobulinimas

0%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

0%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

35%

Asmenų patikrinimas

35%

Viešieji pirkimai

100%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

45%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

78%

Procesai ir skaitmenizacija

10%

Skaidrumo kultūra

93%

Rizikų valdymas

65%

Pranešėjų apsauga

95%

Teisėkūros tobulinimas

90%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

75%

Asmenų patikrinimas

90%

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

80%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

95%

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

50%

Rizikų valdymas

48%

Pranešėjų apsauga

63%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

0%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

38%

Asmenų patikrinimas

35%

Viešieji pirkimai

100%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

95%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

70%

Rizikų valdymas

38%

Pranešėjų apsauga

95%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

45%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

65%

Asmenų patikrinimas

70%

Viešieji pirkimai

100%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

65%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

35%

Rizikų valdymas

53%

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

53%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

60%

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

70%

Rizikų valdymas

55%

Pranešėjų apsauga

88%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

43%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

70%

Asmenų patikrinimas

70%

Viešieji pirkimai

88%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

73%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

100%

Rizikų valdymas

100%

Pranešėjų apsauga

85%

Teisėkūros tobulinimas

100%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

100%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

90%

Asmenų patikrinimas

80%

Viešieji pirkimai

100%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

100%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

53%

Rizikų valdymas

68%

Pranešėjų apsauga

70%

Teisėkūros tobulinimas

70%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

55%

Asmenų patikrinimas

80%

Viešieji pirkimai

60%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

75%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

60%

Procesai ir skaitmenizacija

20%

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

5%

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

58%

Rizikų valdymas

8%

Pranešėjų apsauga

80%

Teisėkūros tobulinimas

53%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

100%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

60%

Asmenų patikrinimas

75%

Viešieji pirkimai

88%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

80%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

95%

Procesai ir skaitmenizacija

70%

Skaidrumo kultūra

90%

Rizikų valdymas

50%

Pranešėjų apsauga

85%

Teisėkūros tobulinimas

0%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

0%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

70%

Asmenų patikrinimas

75%

Viešieji pirkimai

80%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

85%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

0%

Procesai ir skaitmenizacija

33%

Skaidrumo kultūra

50%

Rizikų valdymas

15%

Pranešėjų apsauga

50%

Teisėkūros tobulinimas

45%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

0%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

55%

Asmenų patikrinimas

70%

Viešieji pirkimai

90%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

55%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

0%

Procesai ir skaitmenizacija

0%

Skaidrumo kultūra

55%

Rizikų valdymas

28%

Pranešėjų apsauga

80%

Teisėkūros tobulinimas

68%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

30%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

90%

Asmenų patikrinimas

70%

Viešieji pirkimai

78%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

35%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

80%

Procesai ir skaitmenizacija

85%

Skaidrumo kultūra

85%

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

83%

Teisėkūros tobulinimas

60%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

80%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

70%

Asmenų patikrinimas

90%

Viešieji pirkimai

70%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

95%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

90%

Procesai ir skaitmenizacija

70%
Plungės rajono savivaldybė administracija

Rezultatų nėra. Šiuo metu vyksta pirminis antikorupcinio lygio vertinimas.

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

75%

Rizikų valdymas

75%

Pranešėjų apsauga

70%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

65%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

70%

Asmenų patikrinimas

80%

Viešieji pirkimai

98%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

85%

Procesai ir skaitmenizacija

85%
SĮ „Plungės būstas”

Rezultatų nėra. Šiuo metu vyksta pirminis antikorupcinio lygio vertinimas.

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

75%

Rizikų valdymas

25%

Pranešėjų apsauga

80%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

0%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

90%

Asmenų patikrinimas

75%

Viešieji pirkimai

83%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

48%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

30%

Procesai ir skaitmenizacija

55%

Skaidrumo kultūra

58%

Rizikų valdymas

45%

Pranešėjų apsauga

30%

Teisėkūros tobulinimas

73%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

23%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

30%

Asmenų patikrinimas

50%

Viešieji pirkimai

80%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

0%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

0%

Procesai ir skaitmenizacija

28%

Skaidrumo kultūra

65%

Rizikų valdymas

5%

Pranešėjų apsauga

85%

Teisėkūros tobulinimas

40%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

80%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

60%

Asmenų patikrinimas

90%

Viešieji pirkimai

80%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

23%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

98%

Procesai ir skaitmenizacija

65%

Skaidrumo kultūra

50%

Rizikų valdymas

15%

Pranešėjų apsauga

75%

Teisėkūros tobulinimas

50%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

0%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

55%

Asmenų patikrinimas

90%

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

55%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

50%

Rizikų valdymas

35%

Pranešėjų apsauga

75%

Teisėkūros tobulinimas

58%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

0%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

65%

Asmenų patikrinimas

90%

Viešieji pirkimai

83%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

0%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

90%

Procesai ir skaitmenizacija

58%

Skaidrumo kultūra

80%

Rizikų valdymas

38%

Pranešėjų apsauga

70%

Teisėkūros tobulinimas

30%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

40%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

68%

Asmenų patikrinimas

69%

Viešieji pirkimai

80%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

40%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

73%

Procesai ir skaitmenizacija

100%

Skaidrumo kultūra

43%

Rizikų valdymas

63%

Pranešėjų apsauga

83%

Teisėkūros tobulinimas

5%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

55%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

25%

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

53%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

38%

Skaidrumo kultūra

90%

Rizikų valdymas

95%

Pranešėjų apsauga

85%

Teisėkūros tobulinimas

50%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

100%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

90%

Asmenų patikrinimas

80%

Viešieji pirkimai

100%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

83%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

100%

Procesai ir skaitmenizacija

100%
UAB „Molėtų vanduo“

Rezultatų nėra. Šiuo metu vyksta pirminis antikorupcinio lygio vertinimas.

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

UAB „SME bank“

Rezultatų nėra. Šiuo metu vyksta pirminis antikorupcinio lygio vertinimas.

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

UAB „Stamela“

Rezultatų nėra. Šiuo metu vyksta pirminis antikorupcinio lygio vertinimas.

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

75%

Rizikų valdymas

60%

Pranešėjų apsauga

45%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

25%

Asmenų patikrinimas

80%

Viešieji pirkimai

90%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

75%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

100%

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

85%

Rizikų valdymas

85%

Pranešėjų apsauga

80%

Teisėkūros tobulinimas

35%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

65%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

80%

Asmenų patikrinimas

90%

Viešieji pirkimai

98%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

100%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

100%

Procesai ir skaitmenizacija

15%

Skaidrumo kultūra

65%

Rizikų valdymas

55%

Pranešėjų apsauga

60%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

80%

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

85%

Rizikų valdymas

100%

Pranešėjų apsauga

93%

Teisėkūros tobulinimas

75%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

90%

Asmenų patikrinimas

90%

Viešieji pirkimai

58%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

80%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

73%

Procesai ir skaitmenizacija

53%

Skaidrumo kultūra

70%

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

83%

Rizikų valdymas

80%

Pranešėjų apsauga

98%

Teisėkūros tobulinimas

85%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

65%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

80%

Asmenų patikrinimas

98%

Viešieji pirkimai

70%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

93%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

98%

Procesai ir skaitmenizacija

55%

Skaidrumo kultūra

98%

Rizikų valdymas

100%

Pranešėjų apsauga

95%

Teisėkūros tobulinimas

97%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

0%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

90%

Asmenų patikrinimas

80%

Viešieji pirkimai

85%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

90%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

0%

Procesai ir skaitmenizacija

88%

Skaidrumo kultūra

83%

Rizikų valdymas

48%

Pranešėjų apsauga

100%

Teisėkūros tobulinimas

50%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

33%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

100%

Asmenų patikrinimas

80%

Viešieji pirkimai

80%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

85%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

93%

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

93%

Rizikų valdymas

75%

Pranešėjų apsauga

93%

Teisėkūros tobulinimas

85%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

40%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

90%

Asmenų patikrinimas

100%

Viešieji pirkimai

83%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

90%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

83%

Procesai ir skaitmenizacija

98%

Skaidrumo kultūra

70%

Rizikų valdymas

15%

Pranešėjų apsauga

80%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

70%

Asmenų patikrinimas

80%

Viešieji pirkimai

83%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

0%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Rezultatų nėra. Šiuo metu vyksta pirminis antikorupcinio lygio vertinimas.

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

VšĮ „Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė“

Rezultatų nėra. Šiuo metu vyksta pirminis antikorupcinio lygio vertinimas.

Skaidrumo kultūra

Rizikų valdymas

Pranešėjų apsauga

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

55%

Rizikų valdymas

63%

Pranešėjų apsauga

70%

Teisėkūros tobulinimas

20%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

0%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

58%

Asmenų patikrinimas

35%

Viešieji pirkimai

75%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

55%

Rizikų valdymas

95%

Pranešėjų apsauga

78%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

30%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

60%

Asmenų patikrinimas

80%

Viešieji pirkimai

90%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

93%

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

90%

Rizikų valdymas

18%

Pranešėjų apsauga

73%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

45%

Asmenų patikrinimas

70%

Viešieji pirkimai

48%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

90%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

20%

Procesai ir skaitmenizacija

0%

Skaidrumo kultūra

53%

Rizikų valdymas

3%

Pranešėjų apsauga

45%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

35%

Asmenų patikrinimas

40%

Viešieji pirkimai

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

58%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

Skaidrumo kultūra

53%

Rizikų valdymas

3%

Pranešėjų apsauga

75%

Teisėkūros tobulinimas

13%

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

Asmenų patikrinimas

100%

Viešieji pirkimai

70%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

60%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

53%

Skaidrumo kultūra

80%

Rizikų valdymas

10%

Pranešėjų apsauga

70%

Teisėkūros tobulinimas

Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra

5%

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas

58%

Asmenų patikrinimas

55%

Viešieji pirkimai

0%

Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai

25%

Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai

Procesai ir skaitmenizacija

0%

Skaidrumo akademijos dalyviai – ministerijos, savivaldybės, valstybės ir savivaldybių institucijos ir jų valdomos įmonės bei kiti viešojo sektoriaus subjektai, kurios įsitraukia į projektą savo noru.

Dalyviai yra pagrindiniai projekto naudos gavėjai, kurie gaus metodinę pagalbą bei tarpusavyje dalinsis gerąja patirtimi kuriant korupcijai atsparią aplinką.

Viešojo sektoriaus organizacijas, kurios yra pasiryžusios aktyviai kurti skaidrią aplinką ir norėtų tapti Skaidrumo akademijos dalyvėmis, kviečiame užpildyti anketą.

Buvusių dalyvių sąrašas, archyvas

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!