Naujienos

Apie Skaidrumo akademiją

Tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką.

Skaidrumo akademijos organizatorius Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

Skaidrumo akademijos gerųjų patirčių mainus inicijuoja Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Iniciatyvos idėja – apjungti didelę patirtį sukaupusius ir aukščiausią kompetenciją turinčius ekspertus, kurie dalysis patirtimi ir praktika su Skaidrumo akademijos dalyviais – viešojo sektoriaus organizacijomis, kurios savanoriškai įsitrauks į projektą ir norės priimti patarimus, patirtį bei bus pasiryžusios aktyviai kurti skaidrią aplinką.

Skaidrumo akademijos tikslai: 

1) įtraukti daugiau subjektų į antikorupcinės aplinkos kūrimą, parodyti to naudą;

2) dalyvaujančiose organizacijose įdiegti korupcijos prevencijos priemones, kurios veiktų ir pasibaigus projektui;

3) projekto metu suteikti dalyviams nuolatinę metodinę pagalbą dėl korupcijos prevencijos priemonių įdiegimo ir jų įgyvendinimo.

Su Skaidrumo akademijos veiklos reglamentu galite susipažinti čia.

Dalyviai

Skaidrumo akademijos dalyviai – ministerijos, savivaldybės, valstybės ir savivaldybių institucijos ir jų valdomos įmonės bei kiti viešojo sektoriaus subjektai, kurios įsitraukia į projektą savo noru.

Dalyviai yra pagrindiniai projekto naudos gavėjai, kurie gaus metodinę pagalbą bei tarpusavyje dalinsis gerąja patirtimi kuriant korupcijai atsparią aplinką.

Viešojo sektoriaus organizacijas, kurios yra pasiryžusios aktyviai kurti skaidrią aplinką ir norėtų tapti Skaidrumo akademijos dalyvėmis, kviečiame užpildyti šią anketą.

Ekspertai

Skaidrumo akademijos ekspertai – atitinkamos srities profesionalai, kurie padės įvertinti dalyvių poreikį, patars parenkant į jį orientuotas veiklas ir priemones antikorupcinei būklei gerinti, teiks konsultacijas ir metodinę pagalbą, dalinsis gerąja patirtimi.

Partneriai-ekspertai:

Rokas Masiulis

Povilas Malakauskas

Liudas Jurkonis

Eglė Radvilė

Evaldas Tamelis

Sergejus Muravjovas

Gintarė Rastenė

AB “Ignitis grupė”

Valdymo koordinavimo centras

Lietuvos transporto saugos administracija

Transparency international Lietuvos skyrius

Valstybės kontrolė

Viešųjų pirkimų tarnyba

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Pranešėjų apsaugos koordinatorė Generalinė prokuratūra

Eiga

Visų pirma bus įvertinamas dalyvių poreikis ir taikomos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės. Vertinimas bus atliekamas naudojant dalyvių atsparumo korupcijai vertinimo metodiką. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, dalyviams bus parenkamos atitinkamos veiklos ir ekspertai, kurie padės tobulinti antikorupcinę aplinką.

Su ekspertų pagalba parengtas veiksmų planas dalyviams leis efektyviausiomis priemonėmis siekti užsibrėžtų tikslų. Plano įgyvendinimo metu ekspertai Akademijos dalyviams teiks konsultacijas ir patarimus. Tokiu būdu bus užtikrinama gerosios praktikos sklaida.

Galiausiai bus matuojamas pasiektas pokytis ir pažanga.