Skaidrumo akademijos nariu gali tapti bet kuri viešojo ir privataus sektorių organizacija, pavyzdžiui, ministerija, savivaldybės administracija, valstybės ar savivaldybės įstaiga, valstybės ar savivaldybės valdoma įmonė, privačios įmonės.

Pirmiausiai reikėtų užpildyti klausimyną ir joje nurodyti pirminius duomenis apie Skaidrumo akademijoje norinčią dalyvauti organizaciją bei pažymėti, kad reikalinga sustiprinti vieną ar kelis organizacijos antikorupcinės sistemos elementus arba kurti antikorupcinę sistemą nuo pradžių. Skaidrumo akademijos organizatoriai, gavę užpildytą anketą, įvertina organizacijos poreikį, su ja susisiekia ir pateikia pasižadėjimo dalyvauti Skaidrumo akademijoje formą, kurią turi pasirašyti įgaliotas organizacijos atstovas. Pasižadėjimo pasirašymas ir pateikimas organizatoriams laikomas dalyvavimo Skaidrumo akademijoje pradžia.

Norintys tapti Skaidrumo akademijos mentoriumi turėtų susisiekti su Skaidrumo akademijos organizatoriais el. paštu arba telefonu.

Visos Skaidrumo akademijos veiklos, įskaitant ekspertinės pagalbos teikimą, yra nemokamos.

Skaidrumo akademijoje didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką. Organizacija, dalyvaudama Skaidrumo akademijoje, didina savo antikorupcines kompetencijas, gauna ekspertinę pagalbą, pagerina su korupcija susijusių rizikų valdymą, sustiprina antikorupcinę sistemą.

Tai priklauso nuo dalyvio poreikio, eksperto-mentoriaus ir dalyvio bendro susitarimo bei darbų intensyvumo. Praėjus vieneriems metams nuo ekspertinės pagalbos teikimo pradžios atliekamas dalyvio atsparumo korupcijai būklės vertinimas ir matuojama pasiekta pažanga.

Atsakymai į klausimyną padeda įvertinti dalyvių poreikį ir taikomas korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones. Atsižvelgiant į gautus klausimyno rezultatus, dalyviams parenkamos atitinkamos veiklos ir ekspertai-mentoriai, kurie padės tobulinti antikorupcinę aplinką.

Tai priklauso nuo mentoriaus įsitraukimo ir dalyviui reikalingos pagalbos. Ekspertinė pagalba teikiama mentoriams pasidalijant turimomis antikorupcinėmis žiniomis ir gerąja patirtimi, pateikiant pavyzdžius ir rekomendacijas, kaip kurti antikorupcinę aplinką, tačiau pagrindinį su tuo susijusį darbą (pvz., atitinkamų teisės aktų projektų pakeitimą, dokumentų parengimą, resursų paskirstymą, IT sprendimų, didinančių skaidrumą, įdiegimą ir pan.) turi atlikti pats dalyvis.

Mentoriai ir dalyviai patys pasirenka jiems patogiausią bendravimo ir bendradarbiavimo būdą bei priemones. Čia galite susipažinti su pavyzdine „Skaidrumo akademijos“ mentorių ir dalyvių bendradarbiavimo koncepcija.

Pati organizacija sprendžia, kas pasirašys pasižadėjimą, svarbiausia, kad būtų išreiškiama visos organizacijos valia dalyvauti Skaidrumo akademijoje. Paprastai pasižadėjimą pasirašo organizacijos vadovas, jo įgaliotas asmuo arba už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo.

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!