AB „Klaipėdos vanduo“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
80
Rizikų valdymas
8
Pranešėjų apsauga
48
Teisėkūros tobulinimas
33
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
0
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
33
Asmenų patikrinimas
50
Viešieji pirkimai
88
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
75
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
0
Procesai ir skaitmenizacija
3