Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
48
Rizikų valdymas
3
Pranešėjų apsauga
98
Teisėkūros tobulinimas
60
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
18
Asmenų patikrinimas
45
Viešieji pirkimai
70
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
65
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
20
Procesai ir skaitmenizacija