Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
75
Rizikų valdymas
18
Pranešėjų apsauga
93
Teisėkūros tobulinimas
23
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
75
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
100
Asmenų patikrinimas
53
Viešieji pirkimai
85
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
93
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
48
Procesai ir skaitmenizacija
0

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!