Aplinkos ministerija

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
68
Rizikų valdymas
15
Pranešėjų apsauga
95
Teisėkūros tobulinimas
80
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
90
Asmenų patikrinimas
85
Viešieji pirkimai
70
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
80
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
83
Procesai ir skaitmenizacija
73