Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
80
Rizikų valdymas
30
Pranešėjų apsauga
65
Teisėkūros tobulinimas
90
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
15
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
63
Asmenų patikrinimas
90
Viešieji pirkimai
85
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
83
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
80
Procesai ir skaitmenizacija
75