Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Rizikų valdymas
70
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
83