Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
50
Rizikų valdymas
15
Pranešėjų apsauga
50
Teisėkūros tobulinimas
45
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
0
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
55
Asmenų patikrinimas
70
Viešieji pirkimai
90
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
55
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
0
Procesai ir skaitmenizacija
0