Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
5
Rizikų valdymas
0
Pranešėjų apsauga
0
Teisėkūros tobulinimas
0
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
3
Viešieji pirkimai
80
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
83