Švietimo mainų paramos fondas

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
83
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
90
Asmenų patikrinimas
70
Viešieji pirkimai
95