Teisingumo ministerija

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
50
Rizikų valdymas
35
Pranešėjų apsauga
75
Teisėkūros tobulinimas
58
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
0
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
65
Asmenų patikrinimas
90
Viešieji pirkimai
83
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
0
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
90
Procesai ir skaitmenizacija
58

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!