UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
70
Rizikų valdymas
65
Pranešėjų apsauga
78
Teisėkūros tobulinimas
15
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
0
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
55
Asmenų patikrinimas
80
Viešieji pirkimai
95
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
23
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
90
Procesai ir skaitmenizacija
95