UAB „Pieno tyrimai“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
90
Rizikų valdymas
58
Pranešėjų apsauga
70
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
98
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
70
Viešieji pirkimai
95
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
68
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
85
Procesai ir skaitmenizacija
73