UAB „Šilutės polderiai“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
58
Rizikų valdymas
18
Pranešėjų apsauga
15
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
10
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
0
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
58