Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
83
Rizikų valdymas
80
Pranešėjų apsauga
98
Teisėkūros tobulinimas
85
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
65
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
80
Asmenų patikrinimas
98
Viešieji pirkimai
70
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
93
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
98
Procesai ir skaitmenizacija
55