VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
95
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
0