Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
55
Skaidrumo kultūra
58