UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
38
Rizikų valdymas
25
Pranešėjų apsauga
65
Teisėkūros tobulinimas
0
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
5
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
30
Asmenų patikrinimas
70
Viešieji pirkimai
70
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
0
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
63
Procesai ir skaitmenizacija
30