VšĮ Inovacijų agentūra

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
85
Rizikų valdymas
43
Pranešėjų apsauga
85
Teisėkūros tobulinimas
55
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
15
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
90
Asmenų patikrinimas
80
Viešieji pirkimai
88
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
100
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
68
Procesai ir skaitmenizacija
85