Žemės ūkio ministerija

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
85
Rizikų valdymas
30
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
100
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
100