Neringa Lipskienė

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija