Antikorupciniu ugdymu ir metodais domisi vis daugiau pedagogų

Sausio 31 d. įvyko jau trečiasis „Skaidrumo akademija“ programos mokytojams renginys „Antikorupcinio sąmoningumo ugdymas mokykloje: galimybės ir gerosios patirtys“. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 860 pedagogų ir švietimo bendruomenės narių. Didžiausias dėmesys šį kartą skirtas gerosios patirties pasidalijimui apie jau pritaikytus ir išbandytus metodus, siekiant stiprinti antikorupcinį sąmoningumą mokykloje.

„Mokytojai – vieni iš aktyviausių „Skaidrumo akademijos“ dalyvių. Jie ne tik ieško atsakymų kaip stiprinti antikorupcinį sąmoningumą, bet ir noriai prisideda kuriant bei pritaikant antikorupcinio ugdymo metodus. Sąžiningumo mokyti gali kiekvienas mokytojas, ne tik tas, kuriam tai labiausiai tinka pagal dėstomą dalyką. Toks didelis įsitraukimas tikrai leidžia matyti Lietuvos ateitį šviesią“, – sakė Žydrūnas Bartkus, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.

Renginyje Kauno „Santaros“ gimnazijos, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos IT, ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė Vaida Valiuvienė dalijosi patirtimi apie antikorupcinio ugdymo temai pritaikytą metodą – Rimtas LEGO žaidimas. Šio metodo pritaikymas pamokoje atskleidė, kad sprendžiant problemas svarbu ne tik rasti kūrybiškus sprendimus, bet ir mokytis efektyviau bendradarbiauti, susitarti, ieškoti kompromisų.

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, meno terapeutė Eglė Naimavičienė pristatė teatro metodų veiksmingumą ugdant mokinių antikorupcinį sąmoningumą ir atkreipė dėmesį, kad ugdymas per žaidimus ne tik lavina, bet ir padeda mokiniams išlaisvėti, atsiverti ir kartu patyrinėti jų vertybines nuostatas.

Aktualius mokyklose atliktus tyrimus apie mokinių požiūrį į sąžiningumą pristatė „Skaidrumo akademijos“ mokytojams narės – Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos etikos mokytoja ir ugdymo karjerai specialistė Ingrida Rabačiauskaitė bei Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos etikos mokytoja metodininkė Ramutė Zorienė. Taip pat atliktą tyrimą „Sąžiningumo samprata ir sąžiningumo svarba gimnazijos dešimtokų bendruomenėje“ pristatė mokinės – Ugnė Kilikevičiūtė ir Viltė Butlerytė iš Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos. Tyrimui vadovavo mokytoja Neringa Miškinienė.

„Skaidrumo akademija“ mokytojams – tikslinė programa, pagal kurią Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai bei kitų sričių profesionalai, turintys žinių ir kompetencijų mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje, keičiasi gerąja praktika. Prie šios programos jau prisijungė daugiau kaip 80 pedagogų iš visos Lietuvos. Iš jų 10 tapo dalyviais, 8 – mentoriais, kurie vienerius mokslo metus dalinsis savo patirtimi ir stiprins antikorupcinį ugdymą pamokose ir mokykloje, o kiti pedagogai pagal galimybes dalyvaus „Skaidrumo akademija“ veiklose.

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!