Aplinkos apsaugos agentūra

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
78
Rizikų valdymas
63
Pranešėjų apsauga
88
Teisėkūros tobulinimas
65
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
90
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
80
Asmenų patikrinimas
80
Viešieji pirkimai
83
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
Procesai ir skaitmenizacija