Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
85
Rizikų valdymas
Pranešėjų apsauga
83
Teisėkūros tobulinimas
60
Esamo arba potencialaus tiekėjo patikra
80
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
70
Asmenų patikrinimas
90
Viešieji pirkimai
70
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
95
Vidaus auditas ir vidiniai tyrimai
90
Procesai ir skaitmenizacija
70

„Skaidrumo akademijos“ naujienos

Prenumeruokite ir sužinokite pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame už prenumeratą!