UAB „Plungės vandenys”

Pirminiai antikorupcinių priemonių įgyvendinimo rodikliai

Skaidrumo kultūra
75
Rizikų valdymas
58
Pranešėjų apsauga
70
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas
20
Asmenų patikrinimas
50
Viešieji pirkimai
90
Korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo planai
45